lut
01

ArchiMate 2.0 – nowy standard modelowania architektury korporacyjnej

Print Friendly

Konsorcjum The Open Group, odpowiedzialne za rozwój  TOGAF’a, ogłosiło 31 stycznia 2012 r. wydanie najnowszej wersji języka dedykowanego modelowaniu architektury korporacyjnej ArchiMate 2.0.

W ramach moich działań w  The Open Group miałem możliwość  zapoznać się wcześniej z pracami nad tą wersją standardu.  W stosunku do wersji 1.0 obecna  edycja w większym stopniu dopasowana jest do ram architektonicznych TOGAF (w szczególności w wersji  9.x). W praktyce oznacza to, że ArchiMate 2.0 umożliwia tworzenie w pełni zintegrowanych modeli architektury korporacyjnej oraz dodatkowo reprezentację na tych modelach czynników motywujących, a także programów, projektów i ścieżek migracji. Ponadto wersja ta nakierowana jest na tworzenie modeli architektonicznych z wykorzystaniem metody tworzenia architektury będącej immanentną częścią TOGAF (tj. TOGAF ADM).

ArchiMate 2.0 składa się z:

 • jądra ArchiMate,
 • rozszerzeń (do modelowania motywacji oraz modelowania sposobów implementacji i migracji).

Jądro ArchiMate zawiera kilka  usprawnień w stosunku do wersji 1.0. Usunięto zidentyfikowane w wersji 1.0 niezgodności, wprowadzono poprawione przykłady, do wyjaśnienia niektórych aspektów zastosowania języka wprowadzono dodatkowe opisy. Ponadto dodano dwa nowe koncepty:

 • Lokalizacja: do modelowania konceptualnego punktu lub wymiaru w przestrzeni, który można by przypisać do elementów strukturalnych i, pośrednio, elementów zachowania.
 • Funkcja infrastruktury: do modelowania wewnętrznego zachowania węzła w warstwie technicznej, co sprawia, że warstwa ta staje się bardziej spójna – jeżeli chodzi o sposób modelowania z pozostałymi dwoma (tj. biznesową oraz danych i aplikacji).

Rozszerzenie do modelowania motywacji (Motivation Extension) umożliwia reprezentację interesariuszy, czynników sterujących, celów biznesowych, pryncypiów i wymagań. Rozszerzenie to ma zastosowanie głównie w modelowaniu fazy wstępnej TOGAF ADM oraz do modelowania wymagań architektonicznych. Rozszerzenie to definiuje następujące koncepty:

 • Interesariusz: rola osoby, zespołu lub organizacji (lub ich klas), która reprezentuje ich interesy lub problemy względem produktu architektury.
 • Czynnik sterujący: coś, co tworzy, motywuje lub zasila zmianę w organizacji.
 • Ocena: produkt pewnej analizy pewnego czynnika napędzającego.
 • Cel: stan końcowy, jaki chce osiągnąć interesariusz.
 • Wymaganie: deklaracja potrzeby, jaką musi zrealizować system.
 • Ograniczenie: zastrzeżenie względem sposobu, w jaki realizowany jest system.
 • Pryncypium: normatywna własność wszystkich systemów w danym kontekście lub sposób, w jaki są one realizowane.

Ponadto dla elementów motywacji zdefiniowano zestaw relacji takich jak: agregacja (dekompozycja), realizacja oraz wpływ (dodatni lub ujemny).

Rozszerzenie do modelowania sposobów implementacji i migracji (Implementation and Migration Extension) wykorzystywane jest na potrzeby zarządzania portfelem projektów, analizy luk oraz planowania przejścia i migracji. Rozszerzenie to odnosi się głównie do późniejszych faz cyklu metody TOGAF ADM (fazy E i F). Rozszerzenie to definiuje następujące koncepty:

 • Pakiet Pracy: szereg akcji zaprojektowany do osiągnięcia unikalnego celu w określonym czasie.
 • Przedmiot dostawy: precyzyjnie określony produkt pakietu pracy.
 • Stabilizacja (Plato): relatywnie stabilny stan architektury w ograniczonym odcinku czasu.
 • Luka: produkt analizy luk pomiędzy dwiema stabilizacjami.

Ponadto nowością w ArchiMate 2.0 jest program certyfikacyjny, który obejmuje certyfikację dla osób i akredytację dla kursów szkoleniowych, a także certyfikację dla narzędzi spełniających standard języka ArchiMate.

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dyskusja do artykułu “ArchiMate 2.0 – nowy standard modelowania architektury korporacyjnej

  • BMM rozwijane jest w ramach Object Management Group, standard ArchiMate jest rozwijany przez The Open Group. Niestety, pomimo, że obydwie organizacje promują standaryzację, to w praktyce okazuje się, że są to standardy niekompatybilne ze sobą. Tak więc nie ma prostego przełożenia [czy też połączenia] między BMM a rozszerzeniem Motivation w ArchiMate 2.0. Jedyne co zrobiono, to w obecnej wersji ArchiMate – zapewniono daleko idącą spójność z TOGAF’em [ale i tak nie w 100%]. Ten ostatni fakt wynika z przyjętego przez The Open Group założenia, że ArchiMate może być stosowany z innymi ramami architektonicznymi niż TOGAF i taka 100% zgodność może być ograniczeniem.

   • Cóż, pozostaje podejmowanie decyzji o wyborze narzędzi przed każdym projektem i dopasowywanie się do specyfiki konkretnych projektów. BMM wydaje mi się “ładniejszy” bo węższy dziedzinowo i ma “wyjścia” np. do szczegółowych modeli procesów, ale też “węższy dziedzinowo” oznacza, że samo BMM w projekcie nie wystarczy i to chyba będzie czasem jest wada, ArchiMate stanowi sobą jednak pewną spójną przestrzeń pojęciową co ułatwia modelowanie przekrojowe (a takie jest w AK). Zobaczymy co dalej…

Dodaj komentarz

W celu wzięcia udziału w dyskusji jako zalogowany użytkownik możesz zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha Captcha Reload

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>