lut
05

Architektura korporacyjna państwa – próba diagnozy

Źródło: Andrzej Sobczak
Print Friendly

Architekturę korporacyjną państwa definiuję jako bazujące na modelach i pryncypiach architektonicznych narzędzie (mechanizm) strategicznego zarządzania modernizacją państwa realizowaną przy pomocy technologii informacyjnych.

Modernizacja państwa odbywa się poprzez realizację określonych przedsięwzięć, które mogą mieć charakter transformacyjny (głęboka zmiana organizacyjna, przebudowująca więcej niż jeden z podsystemów organizacji) lub dopasowawczy/doskonalący (są to zmiany o mniejszym zakresie i płytsze).

Przy czym architekturę korporacyjną państwa można wyrazić dwojako – tj. jako:

  • architekturę korporacyjną na poziomie strategicznym, koncentrującą się na kluczowych dla Państwa przedsięwzięciach, ich zmianach w czasie oraz relacjach pomiędzy nimi (obejmuje ona zarówno modele architektoniczne na wysokim poziomie ogólności [w tym sposoby ich wytwarzania] jak i mechanizmy nadzoru architektonicznego);
  • kaskadę architektur (od poziomu strategicznego – dla całego państwa, poprzez poszczególne segmenty funkcjonowania państwa, aż po architektury poszczególnych jednostek), obejmującą administrację publiczną (rządową i samorządową) – przy czym architektury niższego szczebla muszą być spójne z architekturami wyższego szczebla.

Jednocześnie warto wskazać na trzy wyznaczniki architektury korporacyjnej państwa:

  • Architektura korporacyjna nie jest to zbiór nawet najlepszych modeli i opisów, ale mechanizm [narzędzie] wspomagający podejmowanie racjonalnych decyzji w organizacjach publicznych, uwzględniający całościowe (holistyczne) potrzeby modernizacji państwa.
  • Architektura korporacyjna państwa umożliwia zburzenie „chińskiego muru” pomiędzy jednostkami administracji publicznej i odejście od „Polski resortowej”.
  • Architektura korporacyjna państwa nie powinna być postrzegana jako zamach na samorządność lecz jako wsparcie dla samorządów – w celu zapewnienia skoordynowanych działań i racjonalizacji wydatków publicznych.

 

Przygotowałem narzędzie diagnostyczne, które pozwala dokonać własnej oceny, czy funkcjonujący obecnie w Polsce model zarządzania informatyzacją (szerzej: modernizacją z wykorzystaniem IT) organizacji sektora publicznego jest Pani/Pana zdaniem wystarczający oraz jaką rolę może pełnić architektura korporacyjna państwa w tych działaniach. Wykorzystanie narzędzia polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań. Pytania te należy traktować również jako inspirację do samodzielnych przemyśleń.

Udzielone odpowiedzi pozwolą na dokonanie klasyfikacji respondenta do jednej z czterech kategorii:

  • zwolennik utrzymania status-quo w obszarze zarządzania IT w sektorze publicznym,
  • zwolennik punktowych zwycięstw (quick-wins) IT w sektorze publicznym,
  • zwolennik koordynacji prac w obszarze IT na poziomie poszczególnych projektów,
  • zwolennik systemowego podejścia do zarządzania IT w sektorze publicznym.

 

Uwaga: wszystkie udzielone odpowiedzi są anonimowe. Nie zbieramy, nie przetwarzamy i nie przechowujemy żadnych z udzielonych odpowiedzi. Wynik udostępniany przez narzędzie poznaje jedynie osoba korzystająca z niego.


Zapraszam do skorzystania z narzędzia
.

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dodaj komentarz

W celu wzięcia udziału w dyskusji jako zalogowany użytkownik możesz zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha Captcha Reload

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>