Czy architektura korporacyjna państwa może być narzędziem strategicznego zarządzania modernizacją sektora publicznego?

Przygotowane narzędzie diagnostyczne, pozwala dokonać samodzielnej oceny, czy funkcjonujący obecnie w Polsce model zarządzania informatyzacją (szerzej: modernizacją z wykorzystaniem IT) organizacji sektora publicznego jest Pani/Pana zdaniem wystarczający oraz jaką rolę może pełnić architektura korporacyjna państwa w tych działaniach. Wykorzystanie narzędzia polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań. Pytania te należy traktować również jako inspirację do samodzielnych przemyśleń.  


Uwaga: wszystkie udzielone odpowiedzi są anonimowe. Nie zbieramy, nie przetwarzamy i nie przechowujemy żadnych z udzielonych odpowiedzi. Wynik udostępniany przez narzędzie poznaje jedynie osoba korzystająca z niego.  


Start
Dziękujemy za udzielone przez Ciebie odpowiedzi. Na ich podstawie można stwierdzić, że: %%RATING%%.
Twoje odpowiedzi są podświetlone poniżej.
Powrót
Przyciemnione pytania są ukończone.
12345
678910
Koniec
Powrót