Czy Twoja organizacja potrzebuje architektury korporacyjnej?

Przygotowane narzędzie diagnostyczne, pozwala dokonać samodzielnej oceny, w jakim stopniu, w Państwa organizacji, niezbędne jest wdrożenie elementów zarządzania architekturą korporacyjną. Wykorzystanie narzędzia polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań. Pytania te należy traktować również jako inspirację do samodzielnych przemyśleń. Oczywiście uzyskane przy pomocy tego narzędzia wyniki powinny stanowić punkt wyjścia do przeprowadzenia pogłębionej analizy w tym obszarze. Zainteresowane osoby zapraszam w tym celu do kontaktu.  


Uwaga: wszystkie udzielone odpowiedzi są anonimowe. Nie zbieramy, nie przetwarzamy i nie przechowujemy żadnych z udzielonych odpowiedzi. Wynik udostępniany przez narzędzie poznaje jedynie osoba korzystająca z niego.  


Start
Dziękujemy za udzielone przez Ciebie odpowiedzi. Na ich podstawie można stwierdzić, że: %%RATING%%
Twoje odpowiedzi są podświetlone poniżej.
Powrót
Przyciemnione pytania są ukończone.
12345
678910
Koniec
Powrót