cze
21

Jakość architektury korporacyjnej – czym jest?

Źródło: Andrzej Sobczak
Print Friendly

jakoscWedług Platona “jakość” jest to pewien stopień doskonałości bytu. Natomiast według norm ISO jest to zespół cech i charakterystyk wyrobu lub usługi, które noszą w sobie zdolność zaspokojenia określonej potrzeby. Ale jak można te definicje odnieść do problematyki architektury korporacyjnej? Przyjąłem założenie, że rozumienie terminu „jakość architektury” jest pochodną rozumienia terminu „architektura”, w szczególności “architektura korporacyjna”.

A architekturę korporacyjną można rozpatrywać w trzech ujęciach:

 1. Ujęciu rzeczowy.
 2. Ujęciu czynnościowym.
 3. Ujęciu atrybutowy.
Jeżeli chodzi o ujęcie rzeczowe, to architektura korporacyjna jest to formalna reprezentacja kluczowych elementów składowych organizacji i związków między nimi. Może być ona również rozpatrywana jako strategiczny zasób informacyjny (repozytorium) organizacji,  w ramach którego określone są:

 • jej cele strategiczne,
 • zasoby organizacyjne i informacyjne oraz rozwiązania IT niezbędne do realizacji tych celów,
 • proces przejścia mający na celu wdrażanie nowych rozwiązań (biznesowych i IT) w odpowiedzi na zachodzące wokół organizacji zmiany.

W takim przypadku jakość architektury korporacyjnej może być oceniana z wykorzystaniem następujących kryteriów:

 • zgodność ze standardem / językiem modelowania.
 • zgodność z metamodelem.
 • zgodność z przyjętą konwencją nazewniczą.
 • przejrzystość modeli.
 • spójność modeli.
 • kompletność modeli.
 • utrzymywalność modeli.

W ujęciu czynnościowym architektura korporacyjna to program działań wsparty odpowiednimi narzędziami, dzięki któremu istnieje możliwość koordynowania różnych aspektów funkcjonowania organizacji w holistyczny sposób. Spotykana jest również definicja, że jest to ciągła praktyka dotycząca zrozumienia złożoności i zarządzania zmianami organizacyjnymi, opisująca kluczowe własności organizacji, a także ich wzajemne relacje i relacje ze środowiskiem zewnętrznym; umożliwia ona efektywniejszą realizację celów korporacji, poprzez zapewnienie ciągłego dopasowywania zasobów i potencjału korporacji do jej strategii.

Przy przyjęciu tej definicji jakość architektury korporacyjnej ocenia się z wykorzystaniem następujących kryteriów:

 • efektywność procesów architektonicznych (w tym procesów nadzoru architektonicznego).
 • poziom pokrycia procesami architektonicznymi organizacji.
 • akceptację organizacji wobec procesów architektonicznych.

Wreszcie trzecie rozumienie architektury – atrybutowe – to zbiór kluczowych właściwości organizacji (lub jej części) i relacji między nimi, niezbędnych do osiągnięcia jej celów strategicznych. Oznacza to, że:

 • architektura korporacyjna jest immanentnym atrybutem każdej organizacji.
 • architektura jednej organizacji może być lepsza, a drugiej gorsza.
 • architektura może, ale nie musi być udokumentowana.

Przy przyjęciu tej definicji obowiązują następujące kryteria oceny jakości architektury (por. rysunek 1):

 • złożoność architektury  organizacji.
 • elastyczność architektury organizacji.
 • spójność architektury organizacji.

jakosc_architektury

Rysunek 1. Elementy oceny jakości architektury korporacyjnej
Źródło: Opracowanie własne

W tym miejscu można postawić pytanie, które rozumienie terminu „jakość architektury” jest najważniejsze? Aby poznać na nie odpowiedź zapraszam do zapoznania się z kursem “Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją oceniać?”, który dostępny jest w ramach Akademii Standardów IT (jeżeli nie posiadacie Państwo konta na platformie e-learningowej Akademii proponuję się zarejestrować).

Poniżej przedstawiony został zakres tematyczny całego kursu:

 • Jak należy rozumieć „jakość architektury korporacyjnej”?
 • Przesłanki złej i dobrej jakości architektury korporacyjnej
 • Korzyści z posiadania dobrej jakości architektury korporacyjnej
 • Jak ocenić jakość architektury organizacji?

Zapraszam do zapoznania się z opublikowanym materiałem. Mam nadzieję, że będzie on interesujący dla Państwa.

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dyskusja do artykułu “Jakość architektury korporacyjnej – czym jest?

 1. Opisana “jakość architektury” odnosi się do obszaru biznesu,
  a w jaki sposób oceniać jakość architektury poszczególnych urzędów administracji państwowej ?
  Czy realizacja principiów (obowiązków) zapisanych w poszczególnych ustawach wystarcza do oceny jakości architektury organizacyjnej urzędu w zakresie jej złożoności, elastyczności i spójności?

  Moim zdaniem w odniesieniu do architektury urzędu powinniśmy jej jakość określać przez pryzmat wykorzystywanych danych,informacji oraz wiedzy wykorzystywanej do podejmowania decyzji. Jeśli podstawą są banki uśrednionych danych typu off-line, najczęściej występujące w obowiązującej architekturze organizacyjnej, to mamy do czynienia z “jakością urzędową”.
  Natomiast jeśli architektura organizacyjna wykorzystuje dane typu on-line pozyskiwane dzięki zaimplementowanemu “inteligentnemu systemowi informatycznemu” to możemy jakość określać poprze % wykorzystania danych do podejmowania decyzji.

Dodaj komentarz

W celu wzięcia udziału w dyskusji jako zalogowany użytkownik możesz zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha Captcha Reload

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>