lip
17

Architektura 3D

Pierwsza wersja systemu realizuje następujące modele: Model systemów IT w powiązaniu z procesami biznesowymi; Model zmian w środowisku IT w czasie – modele AS-IS oraz TO-BE; Model przebiegu procesu umożliwiający prezentację multimedialnych materiałów, związanych z realizacją aktywności w procesie (filmy instruktażowe, instrukcje stanowiskowe, rozporządzenia i inne materiały pomocnicze); Model przebiegu procesu wraz z warstwą systemów bezpośrednio wspierających proces oraz warstwą ryzyk związanych z aktywnościami procesu. W kolejnych wersjach: Model 3D infrastruktury wraz z powiązaniem z systemami IT, który umożliwi analizę ścieżek od procesów biznesowych poprzez systemy IT aż do poszczególnych węzłów infrastruktury; Model 3D lokalizacji, prezentujący rozmieszczenie jednostek organizacyjnych (przedstawicielstw […..]

sty
09

Agilian

sty
09

Archi

sty
08

ADOit

ADOit jest narzędziem do zarządzania architekturą IT, należącym do zintegrowanego pakietu BOC Management Office. Program jest dostępny w języku polskim, zarówno w wersji jednostanowiskowej oraz klient/serwer. W zależności od roli w organizacji, użytkownicy ADOit mogą pracować z klientem pełnym lub webowym. Wykorzystanie koncepcji meta-modelowania sprawia, że ADOit jest elastycznym narzędziem pozwalającym dopasowywać architekturę korporacyjną do indywidualnych potrzeb. Podstawę stanowi tu szereg predefiniowanych metamodeli i ram architektonicznych, od Archimate poprzez DoDAF i TOGAF, aż do siatki Zachmanna. ADOit daje ogromne możliwości dopasowania narzędzia niskim kosztem do wymagań i sytuacji w  konkretnej organizacji. Budowę architektury można rozpocząć od prostego meta-modelu zawierającego kilka […..]

sty
05

BiZZdesign Architect

BiZZdesign Architect oprócz standardowego (znanego z produktów innych dostawców) zakresu modelowania architektury korporacyjnej umożliwia gromadzenie dodatkowych informacji, takich jak: cele i zadania biznesowe, pryncypia architektoniczne, wymagania biznesowe, a także informacje o programach i projektach. Do artykulacji strategii biznesowej BiZZdesign Architect używa modelu innowacji biznesowych (business model innovation). Narzędzie wspiera także tworzenie kanw modeli biznesowych (business model canvas). Architect w pełni wspiera także modelowanie koncepcji ram architektonicznych TOGAF, Zachman, DYA®, MODAF/DODAF. BiZZdesign Architect pozwala architektom korporacyjnym na: Efektywne tworzenie i utrzymywanie spójnej architektury korporacyjnej; Efektywną komunikację poprzez używanie jednego wystandaryzowanego i zunifikowanego języka a także tworzenie zorientowanych na potrzeby interesariuszy widoków […..]

sty
05

Abacus

sty
05

Aris IT Architect