sty
05

System Architecture Management Utility (SAMU)

Repozytorium stworzone przy użyciu SAMU daje możliwość otrzymania odpowiedzi na dowolne zagadnienie w ramach zdefiniowanego samodzielnie przez użytkownika metamodelu architektury. Do tej pory w różnych organizacjach narzędzie to pozwoliło na: stworzenie jednolitej mapy architektury przedstawiającej powiązania pomiędzy procesami i wpierającymi je systemami, przy rozróżnianiu zasobów i kompetencji; identyfikację miejsc potencjalnych inwestycji umożliwiającą śledzenie zmian zachodzących w architekturze dotyczących w szczególności warstwy aplikacji i warstwy sprzętowej; zidentyfikowanie potencjalnie niebezpiecznych luk w zabezpieczeniach informacji i komunikacji pomiędzy poszczególnymi aplikacjami; weryfikację usług świadczonych przez zewnętrzne firmy outsourcingowe, używanych przez te firmy kanałów komunikacji oraz dokładnego zakresu wykonywanych czynności i SLA; wizualizację powiązań pomiędzy […..]

sty
05

QualiWare Enterprise Architecture

sty
05

Troux EA Platform

sty
05

Rational System Architect