kwi
22

9 obserwacji o złożoności IT

Źródło: Andrzej Sobczak
complexity

Złożoność oznacza cechę obiektu czy też systemu. Obiekty/systemy złożone charakteryzują się skomplikowaną budową, są trudne do zrozumienia. Obecnie coraz częściej mówi się o konieczności zmniejszania złożoności rozwiązań IT. Problemem złożoności od wielu lat zajmuje się Roger Sessions z firmy  ObjectWatch. Jest on m.in. autorem opatentowanej metodyki SIP, która jest nakierowana na minimalizację złożoności dużych systemów IT. Od lat Roger działa także jako “ewangelista”, pokazując jak należy walczyć ze złożonością świata IT. W ramach tych działań prowadzi on na serwisie LinkedIn grupę SimplerIT. Parę dni temu opublikował on w ramach tej grupy materiał pt. “10 obserwacji o złożoności IT” (ale faktycznie omówił 9 obserwacji ;) – dlatego […..]

mar
09

Czym jest dług architektoniczny?

Źródło: Andrzej Sobczak
dlug

Dług w pojęciu ekonomicznym oznacza niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Jak to pojęcie można odnieść do architektury korporacyjnej? Zanim spróbuję zdefiniować pojęcie długu architektonicznego – najpierw odniosę się do jego protoplasty  – tj. długu technologicznego. Termin ten został wprowadzony przez Howarda G. „Ward’a” Cunningham’a (twórcę pierwszego wiki). Według niego dług technologiczny zostaje zaciągnięty, gdy budujemy rozwiązanie informatyczne na skróty, wiedząc że będzie trzeba w przyszłości do tego miejsca wrócić i wykonać pracę jeszcze raz.

lut
16

To nie jest dobry klimat dla architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
pogoda

Na początku lutego 2014 r. firma doradcza EY (dawniej Ernst&Young) opublikowała wynik przeprowadzonych przez siebie badań nt. czynników wpływających na zmianę wartości firmy w krótkim i długim okresie. Jedną z inspiracji dla badań było poszukiwanie źródeł kryzysu z 2009 r. Badanie to firma EY rozpoczęła w 2013. Analizą objętych zostało ponad 1000 największych spółek giełdowych w Europie. Horyzont czasu badania to okres 2008 – 2013.  Głównym celem badania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy i w jakim zakresie istnieje zależność między długością kadencji kadry zarządzającej spółek, a ich wartością. 

gru
30

Reguły dla firm, które chcą być wybitne a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
best

W listopadowym numerze polskiej edycji Harvard Business Review opublikowany został artykuł “Trzy reguły dla firm, które chcą być wybitne”. Został on przygotowany przez M. Raynora i Mumtaza Ahmeda. Autorzy ci poszukiwali odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób firma powinna być zarządzana, jakich reguł powinna przestrzegać, aby zasłużyć na miano firmy wybitnej? Przy czym w celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie nie prowadzono wywiadów, czy też badań studium przypadku, ale skoncentrowano się na analizie statystycznej tysięcy firm i wyodrębniono te podmioty, które osiągały wyniki wystarczająco dobre przez długi okres, aby uznać je za wybitnie zarządzane.  Jako materiał wyjściowy posłużyły dane […..]

lis
01

VUCA a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
vuca

W jednym z artykułów opublikowanych ostatnio na ComputerWorld On-Line pojawił się skrót VUCA –  czyli Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Został on przetłumaczony na języki polski jako: zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność. VUCA może być postrzegany jako model, który identyfikuje zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie organizacji  w XXI w. Przy czym sam skrót VUCA został wprowadzony pod koniec lat 90-tych XX wieku i pierwotnie użyty na potrzeby wojskowości (został on wykorzystany przez U.S. Army War College do opisu sytuacji geopolitycznej po zakończeniu Zimnej Wojny).

paź
27

Czym jest MVP w obszarze architektury korporacyjnej?

Źródło: Andrzej Sobczak
mvp

W świecie start-up’ów  w chwili obecnej dużą popularnością cieszy się zwrot:  “Minimum Viable Product” (MVP). Pojęcie to jest tłumaczone na język polski jako “produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności“ lub też “produkt posiadający tylko kluczowe funkcjonalności”. Zostało ono wprowadzone do obiegu przez Erica Riesa, przedsiębiorcę z branży internetowej, autora m.in. książki “The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses”. Produkt będący MVP posiada wyłącznie takie funkcje, które są wymagane, żeby przynosić choć minimalną korzyść jednemu tylko typowi klientów – tj. “early adopters”. Są to liderzy opinii, którzy pierwsi chłoną nowości, testują je przez jakiś czas i na koniec […..]

wrz
05

W roli adwokata diabła architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
logo_ad

Termin “advocatus diaboli” oznacza duchownego, rzecznika publicznego, mającego obowiązek przedstawienia wszystkiego, co mogłoby ujemnie świadczyć o kandydacie na świętego a. błogosławionego [ostatnia aktualizacja wpisu: 01.11.2013]. Słownik Wyrazów Obcych J. Kopalińskiego podaje również, że to osoba pragnąca zmusić stronników sprawy słusznej do zmobilizowania najlepszych argumentów.