sie
26

Niewyraźne perspektywy architektury korporacyjnej w 2014

Źródło: Andrzej Sobczak
bad_way

Co prawda jesteśmy dopiero w III kwartale 2013 r., ale Tim DeGennaro, jeden z analityków w firmie badawczej Forrester umieścił już na swoim blogu wpis pod znamiennym tytułem: “EA in 2014: strategist, or back to basics?“.  Zauważył on w nim, że jeszcze kilka miesięcy temu, na przełomie 2012 i 2013 roku był pełen optymizmu jeżeli chodzi o wdrażanie podejścia architektonicznego w organizacjach. Przede wszystkim widać było wówczas, że dojrzewa koncepcja architekta korporacyjnego jako roli wspierającej transformację całej organizacji. Ponadto biznes był chętny do podjęcia wysiłku związanego z wypróbowaniem działania w oparciu o architekturę korporacyjną.

sie
17

Czym jest “Customer Centric Enterprise Architecture”?

Źródło: Andrzej Sobczak
customer

Pod koniec 2012 roku firma analityczna Gartner przeprowadziła ogólnoświatowe badania wśród 333 osób piastujących funkcje prezesa lub dyrektora generalnego. Uzyskane wyniki można podsumować jednym zdaniem: architekci korporacyjni powinni wspierać zarządy w osiągnięciu niezwykłej kombinacji. Składa się na nią zapewnienie wzrostów i zyskowności, przy jednoczesnej redukcji kosztów, co ma nastąpić w okresie silnej niepewności warunków rynkowych (na ten ostatni element wskazało blisko 68% respondentów). 

lip
29

Jak rozmawiać z biznesem nt. TOGAF’a?

Źródło: Andrzej Sobczak
jezyk

Truizmem jest stwierdzenie, że sztuką jest przekonanie organizacji do wdrożenia koncepcji architektury korporacyjnej. Ale dla mnie prawdziwym mistrzostwem jest wyjaśnienie biznesowi czym jest TOGAF i jak go stosować. Wpływa na to kilka czynników.  Po pierwsze TOGAF jest napisany w bardzo nieprzystępny sposób – nawet dla osób dobrze znających angielski (występuje bardzo dużo pojęć, które nie są intuicyjne). Co więcej “czuć”, że TOGAF został napisany przez informatyków dla informatyków (należy pamiętać, że TOGAF wywodzi się z TAFIM – tj. Technical Architecture Framework for Information Management, a do wersji 7.0 włącznie w TOGAF”ie mówiono wyłącznie o architekturze IT, dopiero od wersji 8.0 wprowadzono koncepcję architektury […..]

lip
27

Agile i EA – wrogowie czy przyjaciele?

Źródło: Andrzej Sobczak
ring

W wielu rozmowach, które ostatnio przeprowadziłem nt. wdrożenia zarządzania architekturą korporacyjną w organizacjach pojawia się szczególnie często jeden wątek – EA nie jest dobrym pomysłem na czasy kryzysu, teraz liczy się agile – czyli szybkie dostarczenie rezultatu biznesowego do organizacji.  Zestawienie tych dwóch koncepcji (tj. architektury korporacyjnej i agile) w  przeciwległych narożnikach “ringu bokserskiego” nie wydaje się chyba jednak dobrym pomysłem. Każe z tych podejść ma bowiem silne i słabe strony. Oczywiście mam świadomość tego, że rezultaty z wdrożenia podejścia architektonicznego są odroczone w czasie (na pewno nie należy liczyć na zwrot z inwestycji w przeciągu 9-12 miesięcy), że często […..]

maj
22

Trendy, które musi obserwować architekt korporacyjny

Źródło: Andrzej Sobczak
trendy

Architekt  korporacyjny nie ma łatwego życia ;). Z jednej strony biznes go nie lubi i nie ceni (widząc w nim raczej przeszkodę, opornika niż wsparcie). To samo dotyczy działów rozwoju IT, które często architektów postrzegają jako “policjanta architektonicznego”, niż wsparcie dla realizacji nowych przedsięwzięć. Do tego dochodzi konieczność monitorowania zmian biznesowych i technologicznych… Odnośnie tych ostatnich firma badawcza Forrester przygotowała zestawienie najważniejszych trendów, które zdaniem analityków tej organizacji powinny być uwzględniane w pracach architektów korporacyjnych. 

maj
20

Cecha – zaleta – korzyść vs. architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
cost-benefit

Wdrażając koncepcję architektury korporacyjnej bardzo łatwo jest odnieść się do strony kosztowej tego przedsięwzięcia.  Czyli od razu widzimy (albo biznes nam to bardzo szybko przypomni), ile trzeba zapłacić za np. repozytorium architektoniczne. A co z korzyściami? Jak je pokazać?  Sam bardzo często łapię się na tym, że mówiąc o określonych zadaniach związanych z wdrożeniem podejścia architektonicznego – np. z budową repozytorium architektonicznego – posługuję się cechami takiego repozytorium. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego “cecha jest to element lub własność charakterystyczna dla danego obiektu”. Czyli cechą repozytorium architektonicznego będzie praca z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych (bardziej precyzyjnie: modele zamiast w plikach [np. XML – […..]

maj
01

Rośnie rola architektów korporacyjnych w organizacjach

Źródło: Andrzej Sobczak
money

Kilka miesięcy temu firma analityczna Gartner przeprowadziła badania nt. roli architektów korporacyjnych w przedsiębiorstwach. Badaniami objęto osoby zatrudnione jako architekci korporacyjni w USA oraz Europie. Wyniki tych prac zostały zaprezentowane w raporcie “EA Practitioners Have Significant Influence on $1.1 Trillion in Enterprise IT Spend”.  Okazało się, że – po przeprowadzeniu odpowiednich estymat – architekci korporacyjni  podejmują “finalne decyzje zakupowe” w zakresie  IT dla budżetu sięgającego 331 miliardów dolarów na całym świecie,  zaś wpływają w istotnym stopniu na dalszych 774 miliardów dolarów. Łącznie architekci korporacyjni mają więc wpływ “finalny” lub “bardzo istotny” w zakresie wydatków na IT w kwocie 1.1 biliona dolarów.