sie
20

Zespół architektoniczny a Scrum – czyli Scrum4EA (cz. III)

Źródło: Andrzej Sobczak
Team

W kolejnym wpisie nt. zastosowania podejścia zwinnego do wytwarzania architektury korporacyjnej chciałbym odnieść się do  ostatniej z ról, jaką definiuje Scrum, a mianowicie Zespołu Wytwórczego (Deweloperskiego). Zgodnie ze ScrumGuide (odnoszę się do jego polskiej wersji, przygotowanej przez inicjatywę “PodDrzewem.pl”), jest to zespół złożony z profesjonalistów, których zadaniem jest dostarczenie, na zakończenie każdego Sprintu, gotowego do wydania Przyrostu produktu. Tylko te osoby są zaangażowane w wytwarzanie Przyrostu.

sie
03

Architektura korporacyjna ≠ ograniczenie elastyczności

Źródło: Andrzej Sobczak
Agile

Podczas przedsięwzięć dotyczących wdrażania architektury korporacyjnej bardzo często pojawia się obawa u decydentów, że nastąpi ograniczenie elastyczności w działaniu organizacji. Można spotkać się z poglądem, że  “wszystkie te modele, standardy, pryncypia nie ułatwią, a wręcz przeszkodzą w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa/urzędu”. Osoby te zwracają również uwagę, że “przecież wiadomo, że obecnie są czasy trudne i tylko organizacje zwinne przetrwają”. Aby jednak poprawnie ustosunkować się do tych uwag niezbędne jest zdefiniowane – czym jest elastyczność organizacji.

lip
19

Model dostarczania wartości EA (cz. I)

Źródło: Andrzej Sobczak
Labirynt_small

Jedną z podstawowych trudności przy inicjowaniu prac nad architekturą korporacyjną jest przekonanie decydentów do tego pomysłu. Bardzo często pojawiają się pytania z ich strony na temat korzyści, jakie może ta koncepcja dostarczyć organizacji i jakie są z tym związane koszty. Oczywiście decydenci chcieliby poznać „twarde liczby”, a przynajmniej procentowe wartości (na przykład: dzięki wdrożeniu architektury korporacyjnej budowa rozwiązań IT będzie tańsza o X% i będzie to kosztować Y tyś złotych). W istniejących ramach architektonicznych (np. TOGAF) podkreśla się konieczność zdefiniowania propozycji wartości (value proposition), ale nie jest określone jak do tego podejść. Z rozmów jakie prowadzę wśród uczestników kursów, szkoleń, […..]

lip
06

Czy wdrożenie architektury korporacyjnej musi dużo kosztować?

Źródło: Andrzej Sobczak
Koszty_EA

Bardzo często spotykam się z poglądem, że wdrożenie architektury korporacyjnej kosztuje i to dużo. W takim wypadku odpowiadam – to zależy… Bo po pierwsze należy odpowiedzieć sobie, jaki jest zakres przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem praktyki architektonicznej w organizacji. Czy czasami pod hasłem “wdrażamy EA” nie następuje próba uporządkowania wiedzy o organizacji  – tj. opisania procesów biznesowych, usystematyzowania wiedzy o aplikacjach, zaktualizowania strategii IT/biznesowej? W krajach, w których świadomość architektoniczna jest o wiele bardziej rozwinięta niż w Polsce (np. w Holandii, Wielkiej Brytanii) te prace są realizowane poza przedsięwzięciem architektonicznym (czyli porządkowanie bałaganu nie wchodzi w skład prac architektonicznych).

maj
10

Cena jako jedyne kryterium wyboru ofert vs EA

Źródło: Andrzej Sobczak
low_price

Zgodnie z danymi Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w Polsce w latach 2010-2011 cena była jedynym kryterium wyboru oferty w przypadku aż 91% postępowań.

maj
08

Dlaczego toną inicjatywy dotyczące architektury?

Źródło: Andrzej Sobczak
okret

Podobno dobrze uczyć się na błędach. A jeszcze lepiej jest się uczyć na cudzych błędach. Na blogu Simplicable opublikowanych zostało „7 błędów popełnianych przez architektów korporacyjnych”. 

kwi
20

Finalna wersja “Kodeksu dobrych praktyk architektów korporacyjnych”

Źródło: Andrzej Sobczak
kodeks_latarnia

W dniu 19-tym kwietnia odbyło się w Warszawie II Forum Architektów IT, podczas którego miałem możliwość zaprezentować finalną wersję “Kodeksu dobrych praktyk architektów korporacyjnych”. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w proces recenzowania wstępnej wersji materiału i przyczynili do powstania końcowego opracowania. Tak, jak sygnalizowałem to podczas Forum, Kodeks ma stanowić swego rodzaju drogowskaz, jeżeli chodzi o rozwój praktyki architektonicznej w Polsce. Mam nadzieję, że przyczyni się on także do profesjonalizacji zawodu architekta korporacyjnego i wzmocnienia jego roli w organizacji.