sie
27

Model dostarczania wartości EA (cz. II)

Źródło: Andrzej Sobczak
Labirynt EA

W lipcu przedstawiłem materiał nt. modelu dostarczania wartości w związku z budową praktyki architektonicznej w organizacji. Obecnie przygotowałem przewodnik nt. opracowania modelu dla punktowego wykorzystania podejścia architektonicznego. Analogicznie jak w pierwszym wpisie, przyjmuję dwa założenia. Po pierwsze: architektura korporacyjna nie jest celem samym w sobie, lecz pełni funkcję usługową do pozostałych działań/funkcji w organizacji (przyjęcie tego założenia determinuje sposób definiowania wdrożenia podejścia architektonicznego).

sie
20

Zespół architektoniczny a Scrum – czyli Scrum4EA (cz. III)

Źródło: Andrzej Sobczak
Team

W kolejnym wpisie nt. zastosowania podejścia zwinnego do wytwarzania architektury korporacyjnej chciałbym odnieść się do  ostatniej z ról, jaką definiuje Scrum, a mianowicie Zespołu Wytwórczego (Deweloperskiego). Zgodnie ze ScrumGuide (odnoszę się do jego polskiej wersji, przygotowanej przez inicjatywę “PodDrzewem.pl”), jest to zespół złożony z profesjonalistów, których zadaniem jest dostarczenie, na zakończenie każdego Sprintu, gotowego do wydania Przyrostu produktu. Tylko te osoby są zaangażowane w wytwarzanie Przyrostu.

sie
16

Czym jest projektowanie architektury korporacyjnej?

Źródło: Andrzej Sobczak
BangkokTower

Przez ostatnich kilku dni miałem możliwość zapoznać się z polskim wydaniem książki “Metody projektowania” J. Jonsa. Pierwsza rzecz, na jaką zwróciłem uwagę, to bardzo bliski związek zaproponowanych w niej podejść z obecnie istniejącymi metodami  stosowanymi na potrzeby architektury korporacyjnej. Druga – to fakt, że została ona wydana w oryginale w 1969 roku, a tłumaczenie na język polski zostało przygotowane przez WNT w 1977 r.  W tym kontekście prawdziwe staje się powiedzenie, że wszystko co można było wymyślić już wymyślono, a teraz co najwyżej dokonujemy tego lekkiego przeobrażenia ;).

sie
03

Architektura korporacyjna ≠ ograniczenie elastyczności

Źródło: Andrzej Sobczak
Agile

Podczas przedsięwzięć dotyczących wdrażania architektury korporacyjnej bardzo często pojawia się obawa u decydentów, że nastąpi ograniczenie elastyczności w działaniu organizacji. Można spotkać się z poglądem, że  “wszystkie te modele, standardy, pryncypia nie ułatwią, a wręcz przeszkodzą w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa/urzędu”. Osoby te zwracają również uwagę, że “przecież wiadomo, że obecnie są czasy trudne i tylko organizacje zwinne przetrwają”. Aby jednak poprawnie ustosunkować się do tych uwag niezbędne jest zdefiniowane – czym jest elastyczność organizacji.

lip
19

Model dostarczania wartości EA (cz. I)

Źródło: Andrzej Sobczak
Labirynt_small

Jedną z podstawowych trudności przy inicjowaniu prac nad architekturą korporacyjną jest przekonanie decydentów do tego pomysłu. Bardzo często pojawiają się pytania z ich strony na temat korzyści, jakie może ta koncepcja dostarczyć organizacji i jakie są z tym związane koszty. Oczywiście decydenci chcieliby poznać „twarde liczby”, a przynajmniej procentowe wartości (na przykład: dzięki wdrożeniu architektury korporacyjnej budowa rozwiązań IT będzie tańsza o X% i będzie to kosztować Y tyś złotych). W istniejących ramach architektonicznych (np. TOGAF) podkreśla się konieczność zdefiniowania propozycji wartości (value proposition), ale nie jest określone jak do tego podejść. Z rozmów jakie prowadzę wśród uczestników kursów, szkoleń, […..]

lip
15

Jak dokonać przeglądu podsumowującego cykl ADM

Źródło: Andrzej Sobczak
Stickery

Wdrażanie praktyki architektonicznej w organizacji wiąże się z wykorzystaniem wielu metod, technik i podejść metodycznych. Część jest stworzona “od zera” z myślą o problematyce architektury korporacyjnej, ale część może zostać zaadoptowana z innych metodyk i wzorców zarządzania.

lip
06

Czy wdrożenie architektury korporacyjnej musi dużo kosztować?

Źródło: Andrzej Sobczak
Koszty_EA

Bardzo często spotykam się z poglądem, że wdrożenie architektury korporacyjnej kosztuje i to dużo. W takim wypadku odpowiadam – to zależy… Bo po pierwsze należy odpowiedzieć sobie, jaki jest zakres przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem praktyki architektonicznej w organizacji. Czy czasami pod hasłem “wdrażamy EA” nie następuje próba uporządkowania wiedzy o organizacji  – tj. opisania procesów biznesowych, usystematyzowania wiedzy o aplikacjach, zaktualizowania strategii IT/biznesowej? W krajach, w których świadomość architektoniczna jest o wiele bardziej rozwinięta niż w Polsce (np. w Holandii, Wielkiej Brytanii) te prace są realizowane poza przedsięwzięciem architektonicznym (czyli porządkowanie bałaganu nie wchodzi w skład prac architektonicznych).