cze
13

Aktualizacja katalogu ram architektonicznych

Źródło: Andrzej Sobczak
updates

W dniu dzisiejszym zaktualizowałem katalog ram architektonicznych. W chwili obecnej zgromadziłem informacje o 45 ramach. Przypuszczalnie nie jest to lista jeszcze skończona. To co mnie zaskoczyło, to spora ilość ram dedykowana sektorowi wojskowemu. Istnieje również cała grupa ram dedykowanych jednostkom publicznym. Druga obserwacja – powstają ramy architektoniczne i po okresie intensywnych prac dalsze działania nad nimi są wstrzymywane. Obawiam się, że jest to duża pułapka dla organizacji, które zdecydowały się na zbudowanie praktyki architektonicznej w oparciu o takie podejście.  Mimo, że metodyki zmieniają się wolniej niż technologie, to jednak co jakiś czasu wymagają one również przeglądu i odświeżenia. Jeżeli tylko […..]

maj
16

Katalog ram architektonicznych – punkt wyjścia do tworzenia “ram hybrydowych”

Źródło: Andrzej Sobczak
Ramy architektoniczne

Obserwując podejścia metodyczne w zakresie tworzenia architektury korporacyjnej, nie sposób nie zauważyć dominującej pozycji ram architektonicznych TOGAF. Zgodnie z badaniami ankietowymi przeprowadzonymi na LinkedIn 59% respondentów wskazało właśnie te ramy jako najlepsze. Na drugim miejscu (19%) są “inne ramy architektoniczne”, na trzecim Siatka Zachmana (14% głosów), czwarte miejsce zajmuje ex aequo metodyka Gartnera i FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework). Z drugiej strony firma analityczna Ovum, wskazała, że w 37% organizacji występują “ramy hybrydowe”, tj. łączące różne podejścia i dopasowane do potrzeb konkretnej jednostki.

kwi
20

Finalna wersja “Kodeksu dobrych praktyk architektów korporacyjnych”

Źródło: Andrzej Sobczak
kodeks_latarnia

W dniu 19-tym kwietnia odbyło się w Warszawie II Forum Architektów IT, podczas którego miałem możliwość zaprezentować finalną wersję “Kodeksu dobrych praktyk architektów korporacyjnych”. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w proces recenzowania wstępnej wersji materiału i przyczynili do powstania końcowego opracowania. Tak, jak sygnalizowałem to podczas Forum, Kodeks ma stanowić swego rodzaju drogowskaz, jeżeli chodzi o rozwój praktyki architektonicznej w Polsce. Mam nadzieję, że przyczyni się on także do profesjonalizacji zawodu architekta korporacyjnego i wzmocnienia jego roli w organizacji.  

mar
01

Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych

Źródło: Andrzej Sobczak
kompas

W chwili obecnej w Polsce profesja architekta korporacyjnego zaczyna się dopiero rodzić. Wydaje się, że niezwykle przydatne byłoby stworzenie wytycznych (swego rodzaju kompasu), dla osób zajmujących się (lub chcących w najbliższej przyszłości zajmować się) tą problematyką zawodowo.

sty
07

Czy architektura korporacyjna jest tylko dla dużych organizacji?

Źródło: Andrzej Sobczak
Rozmiar organizacji

Obecnie zakładanie start-upów w Polsce stało się modne. Wynika to z faktu, że na rynku pojawiło się sporo pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej (w tym w szczególności z Programu “Innowacyjna Gospodarka”), ponadto funkcjonuje spora liczba funduszy inwestycyjnych nastawionych na branżę IT/internetową. W sieci i na spotkaniach branżowych można spotkać się z informacjami, że warto takie start-upy tworzyć np. zgodnie z metodyką “Lean Startup“. Pytanie, czy w organizacji typu start-up, będącej na początku swojego “cyklu życia” – co siłą rzeczy powoduje, że jest ona niewielka – może być przydatna koncepcja architektury korporacyjnej? Pierwszy sondaż przeprowadzony wśród architektów korporacyjnych wskazuje, że NIE. Wynika […..]

gru
31

10 największych błędów związanych z EA – dwa lata później

Źródło: Gartner
Zła droga

Pod koniec 2009 roku Scott Bittler, wiceprezydent firmy Gartner ds. badań, stwierdził, że kluczem dla architektów korporacyjnych nie jest tworzenie doskonałej lub najelegantszej architektury w danym momencie, ale architektury najbardziej dostosowalnej do wyzwań przyszłości. Jednocześnie zdefiniował on 10 największych błędów związanych z jej tworzeniem. Od tego czasu minęło ponad dwa lata. Czy organizacje czegoś się nauczyły przez ten czas?

gru
27

Nowa wersja Siatki Zachmana

Źródło: Andrzej Sobczak
zachman

Mimo, że od publicznej premiery nowej wersji Siatki Zachmana minęło już kilka miesięcy (miała ona miejsce w sierpniu 2011 r.) wydaje się, że warto o niej napisać szerzej – chociażby ze względu na fakt iż jej Autorem (celowo pisanym przez wielkie “A”) jest John Zachman – nazwany przez niektórych “ojcem architektury korporacyjnej”. Faktem jest, że szczyt popularności to podejście ma już za sobą, jednakże ciągle dla wielu osób pozostaje synonimem ram architektury korporacyjnej. Zachman uważa, że wprowadzona przez niego Siatka w wersji trzeciej stanowi ontologię korporacyjną (Enterprise Ontology), co ma być rozwinięciem w stosunku do wersji drugiej, w której mowa […..]