lis
11

Fundamenty architektury korporacyjnej państwa. Czyli o pryncypiach architektonicznych i nie tylko

Źródło: Andrzej Sobczak
akp_logo_small

Zapraszam Państwa do przeczytania bardzo interesującego wywiadu przeprowadzonego z Panem Michałem Bukowskim – Przewodniczącym Zespołu ds. rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej w MAC – nt. budowy architektury korporacyjnej państwa. Andrzej Sobczak: Jak Pan (lub szerzej MAC) definiuje architekturę korporacyjną państwa? Michał Bukowski: Do zakresu i znaczenia pojęcia „architektury korporacyjnej państwa” należy odnosić się w pierwszej kolejności poprzez przywołanie celów informatyzacji państwa. Cele takie są zapisane w szczególności w dokumencie strategicznym rządu polskiego o nazwie Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). W dokumencie tym wskazano działania rządu zmierzające do dostarczenia obywatelom wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Celem programu jest stworzenie spójnego, logicznego […..]

sie
15

Co mają wspólnego Apollo13 i Columbia z architekturą?

Źródło: Andrzej Sobczak
apollo

Jeden z najsłynniejszych cytatów „Houston, mamy problem” został wypowiedziany przez astronautę Johna Swigerta podczas misji Apollo 13 w dniu 15 kwietnia 1970 r. Był to moment w którym ten statek kosmiczny, lecąc z prędkością kilku tysięcy kilometrów na godzinę, miał już za sobą trzy czwarte drogi na księżyc. Niestety wówczas jeden z jego głównych zbiorników tlenu eksplodował. Na szczęście dzięki zespołowi NASA, któremu dowodził Gene Kranz, trzeciego dnia po katastrofie udało się wymyślić kreatywny sposób sprowadzenia Apollo z powrotem na Ziemię przy wykorzystaniu zaledwie ułamka mocy, jaka normalnie byłaby do tego potrzebna.

gru
27

Kiedy architekt korporacyjny może być dumny?

Źródło: Andrzej Sobczak
happy

Każdy z nas (może z wyjątkiem polityków ;)), ma potrzebę konstruktywnego działania – czyli tworzenia rzeczy, z których później jest się dumnym. Dotyczy to zarówno działań fizycznych (takich jak budowa domu, remont mieszkania itp…), jak i umysłowych/twórczych (np. fotografia, malarstwo, rzeźba). W przypadku ludzi związanych ze światem IT potrzeba ta jest szczególnie widoczna, bo większość z nas  (w tym również ja) ma wykształcenie inżynierskie – a te studia w szczególnym stopniu rozwijają postawy związane z dostarczaniem różnego rodzaju produktów i rozwiązań. Jak to się objawia w praktyce?

paź
27

Czym jest MVP w obszarze architektury korporacyjnej?

Źródło: Andrzej Sobczak
mvp

W świecie start-up’ów  w chwili obecnej dużą popularnością cieszy się zwrot:  “Minimum Viable Product” (MVP). Pojęcie to jest tłumaczone na język polski jako “produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności“ lub też “produkt posiadający tylko kluczowe funkcjonalności”. Zostało ono wprowadzone do obiegu przez Erica Riesa, przedsiębiorcę z branży internetowej, autora m.in. książki “The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses”. Produkt będący MVP posiada wyłącznie takie funkcje, które są wymagane, żeby przynosić choć minimalną korzyść jednemu tylko typowi klientów – tj. “early adopters”. Są to liderzy opinii, którzy pierwsi chłoną nowości, testują je przez jakiś czas i na koniec […..]

mar
30

CDO – nowy sojusznik architektów korporacyjnych?

Źródło: Andrzej Sobczak
cdo

Na stronie ComputerWorld On-Line pojawił się artykuł pt. “Nowy rywal dla CIO?”. Autorzy odwołują się do opracowania Gartnera, które wskazuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat aż jedna czwarta firm na świecie będzie miała stanowisko Chief Digital Officer (CDO). Zgodnie z Gartnerem CDO (Wiceprezesi ds. Cyfryzacji) są najczęściej członkami zarządu (a przy najmniej do nich raportują) lub są bezpośrednio pełnomocnikami prezesa. Ich zakres odpowiedzialności  to  przeprowadzenie zakończonej sukcesem cyfrowej transformacji w firmie. Ze względu na swoje (bardzo wysokie) umiejscowienie w strukturze organizacyjnej mają oni możliwość przeprowadzenia głębokich zmian organizacyjnych –  nie tylko w obszarze technologicznym, ale również kadrowym. Co więcej są oni w stanie pozyskać środki finansowe od […..]

maj
20

Katalog KPI dla architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
kpi

Rozpoczynając wdrażanie praktyki architektonicznej w organizacji bardzo często pojawia się pytanie, jak ocenić postępy prac i jak zmierzyć korzyści związane z zastosowaniem podejścia architektonicznego.

mar
08

O raportowaniu działań związanych z architekturą korporacyjną

Źródło: Andrzej Sobczak
Raportowanie

Po czym można rozpoznać dojrzałość organizacji jeżeli chodzi o zarządzanie architekturą korporacyjną? Moim zdaniem – można uzyskać taką informację niewprost, ale poprzez analizę miejsca (funkcji w organizacji) do której raportuje Główny Architekt. Jeżeli organizacja postrzega architekturę korporacyjną jedynie poprzez pryzmat zagadnień związanych z IT (czyli de-facto mamy do czynienia z architekturą IT zamiast architekturą korporacyjną), to wówczas Główny Architekt raportuje o swoich pracach do CIO (czyli na poziom wiceprezesa organizacji) lub nawet częściej do szefa IT (poziom dyrekcji).