lut
03

Konsultacje MAC w zakresie aktualizacji pryncypiów architektury korporacyjnej państwa

Źródło: Andrzej Sobczak
konsultacje

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do zgłaszania uwag do pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i mechanizmów zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego. Dokumenty „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych”zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej MAC pod tym linkiem. Uwagi do pryncypiów MAC prosi przysyłać na adresy e-mail: mikolaj.roginski@mac.gov.pl oraz michal.bukowski@mac.gov.pl.

gru
31

KRMC przyjął pryncypia architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
maic

Na stronach Ministerstwa i Cyfryzacji 29 grudnia pojawił się komunikat, że Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) na posiedzeniu w dniu 19 listopada przyjął dokumenty: „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” oraz „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

lis
11

Fundamenty architektury korporacyjnej państwa. Czyli o pryncypiach architektonicznych i nie tylko

Źródło: Andrzej Sobczak
akp_logo_small

Zapraszam Państwa do przeczytania bardzo interesującego wywiadu przeprowadzonego z Panem Michałem Bukowskim – Przewodniczącym Zespołu ds. rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej w MAC – nt. budowy architektury korporacyjnej państwa. Andrzej Sobczak: Jak Pan (lub szerzej MAC) definiuje architekturę korporacyjną państwa? Michał Bukowski: Do zakresu i znaczenia pojęcia „architektury korporacyjnej państwa” należy odnosić się w pierwszej kolejności poprzez przywołanie celów informatyzacji państwa. Cele takie są zapisane w szczególności w dokumencie strategicznym rządu polskiego o nazwie Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). W dokumencie tym wskazano działania rządu zmierzające do dostarczenia obywatelom wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Celem programu jest stworzenie spójnego, logicznego […..]

gru
27

Kiedy architekt korporacyjny może być dumny?

Źródło: Andrzej Sobczak
happy

Każdy z nas (może z wyjątkiem polityków ;)), ma potrzebę konstruktywnego działania – czyli tworzenia rzeczy, z których później jest się dumnym. Dotyczy to zarówno działań fizycznych (takich jak budowa domu, remont mieszkania itp…), jak i umysłowych/twórczych (np. fotografia, malarstwo, rzeźba). W przypadku ludzi związanych ze światem IT potrzeba ta jest szczególnie widoczna, bo większość z nas  (w tym również ja) ma wykształcenie inżynierskie – a te studia w szczególnym stopniu rozwijają postawy związane z dostarczaniem różnego rodzaju produktów i rozwiązań. Jak to się objawia w praktyce?

mar
02

Interoperacyjność a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
IT w służbie efektywnego państwa

Pod koniec lutego 2012 r. ukazała się, nakładem Oficyny Wydawniczej SGH, monografia “IT w służbie efektywnego państwa” pod redakcją prof. Jana Golińskiego, prof. Andrzeja Kobylińskiego i moją. Zawiera ona artykuły prezentujące osiągnięcia teoretyczne, metodologiczne i aplikacyjne dotyczące zastosowania technologii informatycznych w kontekście zwiększenia efektywności funkcjonowania Państwa – zarówno w jednostkach administracji publicznej jak i w służbie zdrowia. Taki dobór artykułów podyktowany był faktem, iż obecnie nikt już nie zadaje sobie pytania „czy warto” informatyzować administrację publiczną i służbę zdrowia. Pojawiają się jednak pytania, w jaki sposób działania te przełożą się na tworzenie wartości publicznej (ang. public value) dla obywateli, pacjentów, przedsiębiorców […..]

sty
29

Kontrakty architektoniczne w TOGAF

Źródło: Andrzej Sobczak
Kontrakt architektoniczny

W szerszym ujęciu kontrakt (łac. contractus) oznacza zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron (konsens), ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W TOGAF’ie kontrakt  jest narzędziem ładu architektonicznego (Architecture Governance). Odzwierciedla on porozumienie zawarte przez zespół ds. architektury korporacyjnej (często w osobie Głównego Architekta) z drugą stroną i dotyczy on kwestii związanych z szeroko rozumianymi pracami architektonicznymi (lub realizacją rozwiązań na bazie tych prac). W zależności od tego, kim jest “druga strona” w TOGAFie mogą występować różnego rodzaju kontrakty.