lis
11

Fundamenty architektury korporacyjnej państwa. Czyli o pryncypiach architektonicznych i nie tylko

Źródło: Andrzej Sobczak
akp_logo_small

Zapraszam Państwa do przeczytania bardzo interesującego wywiadu przeprowadzonego z Panem Michałem Bukowskim – Przewodniczącym Zespołu ds. rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej w MAC – nt. budowy architektury korporacyjnej państwa. Andrzej Sobczak: Jak Pan (lub szerzej MAC) definiuje architekturę korporacyjną państwa? Michał Bukowski: Do zakresu i znaczenia pojęcia „architektury korporacyjnej państwa” należy odnosić się w pierwszej kolejności poprzez przywołanie celów informatyzacji państwa. Cele takie są zapisane w szczególności w dokumencie strategicznym rządu polskiego o nazwie Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). W dokumencie tym wskazano działania rządu zmierzające do dostarczenia obywatelom wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Celem programu jest stworzenie spójnego, logicznego […..]

sie
15

Co mają wspólnego Apollo13 i Columbia z architekturą?

Źródło: Andrzej Sobczak
apollo

Jeden z najsłynniejszych cytatów „Houston, mamy problem” został wypowiedziany przez astronautę Johna Swigerta podczas misji Apollo 13 w dniu 15 kwietnia 1970 r. Był to moment w którym ten statek kosmiczny, lecąc z prędkością kilku tysięcy kilometrów na godzinę, miał już za sobą trzy czwarte drogi na księżyc. Niestety wówczas jeden z jego głównych zbiorników tlenu eksplodował. Na szczęście dzięki zespołowi NASA, któremu dowodził Gene Kranz, trzeciego dnia po katastrofie udało się wymyślić kreatywny sposób sprowadzenia Apollo z powrotem na Ziemię przy wykorzystaniu zaledwie ułamka mocy, jaka normalnie byłaby do tego potrzebna.

gru
27

Kiedy architekt korporacyjny może być dumny?

Źródło: Andrzej Sobczak
happy

Każdy z nas (może z wyjątkiem polityków ;)), ma potrzebę konstruktywnego działania – czyli tworzenia rzeczy, z których później jest się dumnym. Dotyczy to zarówno działań fizycznych (takich jak budowa domu, remont mieszkania itp…), jak i umysłowych/twórczych (np. fotografia, malarstwo, rzeźba). W przypadku ludzi związanych ze światem IT potrzeba ta jest szczególnie widoczna, bo większość z nas  (w tym również ja) ma wykształcenie inżynierskie – a te studia w szczególnym stopniu rozwijają postawy związane z dostarczaniem różnego rodzaju produktów i rozwiązań. Jak to się objawia w praktyce?

wrz
06

25.000 certyfikatów TOGAF

Źródło: Andrzej Sobczak
25

The Open Group – konsorcjum odpowiedzialne za rozwój ram architektonicznych TOGAF – poinformowało, że 28 sierpnia 2013 roku łączna liczba wydanych certyfikatów TOGAF 9 przekroczyła na całym świecie 25.000, przy czym 17.159 certyfikatów było poziomu 2 (jest to odpowiednik “Practitioner’a” dla Prince) oraz 7.850 certyfikatów poziomu 1 (tzw. Level 1) . Wynik ten osiągnięto w przeciągu 53 miesięcy (pierwsze certyfikaty TOGAF 9 zostały wydane w marcu 2009 r.). Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny, to krajem z największą liczbą certyfikatów jest Wielka Brytania (17%), następne są Stany Zjednoczone (13%), Holandia (10%), Indie oraz Australia (po 7%).  Wśród firm z największą liczbą certyfikowanych architektów […..]

sie
26

Architekt korporacyjny jako facylitator

Źródło: Andrzej Sobczak
plywanie

Jakiś czas temu zastanawiałem się, jak można scharakteryzować główną rolę architekta korporacyjnego w organizacji. Jak dla mnie odpowiada on przede wszystkim za  pomoc innym w realizacji zamierzonych celów organizacji  i podnosi jakość wspólnej pracy. Mam świadomość, że podejście to jest odległe od ogólnie przyjętego spojrzenia na działalność architekta korporacyjnego. Po pierwsze akcentuje ono usługową rolę architektów (nie powinni oni działać sami dla siebie). Po drugie architekcie wspierają osiąganie celów organizacji, a nie własnych (bądź poszczególnych działów), wreszcie koncentruje się na współpracy – czyli aspektach miękkich – a nie projektowaniu konkretnych rozwiązań (czy to biznesowych, czy to IT).

sie
24

Jak można na nowo rozszyfrować skrót CTO?

Źródło: Andrzej Sobczak
cto

Do tej pory skrót CTO rozszyfrowywałem jako Chief Technology Officer lub jako Chief Technical Officer (CTO). W artykule Mary K. Pratta, opublikowanym jeszcze w 2007 roku w angielskiej edycji tygodnika Computerworld, CTO przestawiany jest jako osoba umocowana na poziomie zarządu (tzw. C-Level) , która odpowiada nie tylko za nadzorowanie bieżących zasobów technologicznych ale, co ważniejsze, za wizję rozwoju technologicznego organizacji, w celu  jak najlepszego wsparcia biznesu. O pozycji i zakresie odpowiedzialności CTO decyduje bardzo często branża. W przypadku firmy telekomunikacyjnej CTO może odpowiadać za całą infrastrukturę telekomunikacyjną, w przypadku firmy wydobywczej – za całość rozwiązań technicznych z tym związanych. W części organizacji CTO jest tożsamy z CIO […..]

sie
13

Architekt korporacyjny jako pracownik outsourcowany. Czy to na pewno dobry pomysł?

Źródło: Andrzej Sobczak
outourcing

Jakiś czas temu mój kolega – Pan Jarek Żeliński, który specjalizuje się w obszarze analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami – opublikował na swoim blogu tekst pt.: “Jak rozmawiać z biznesem nt. Architektury Korporacyjnej“. Pojawił się w nim akapit, który skłonił mnie do chwili zastanowienia i przygotowania mojego komentarza (pozwoliłem sobie również na to,  ze względu na fakt, iż w tym tekście byłem kilkukrotnie cytowany :) ).  Poniżej przytaczam przedmiotowy akapit: “Od czego należy zacząć [wdrożenie architektury korporacyjnej – przyp. AS)]? Od zbudowania własnej (lub  własnego wariantu) metodyki jej tworzenia oraz zatrudnieniu Architekta. Czy to powinien być własny pracownik? Moim zdaniem nie, […..]