kwi
20

Finalna wersja “Kodeksu dobrych praktyk architektów korporacyjnych”

Źródło: Andrzej Sobczak
kodeks_latarnia

W dniu 19-tym kwietnia odbyło się w Warszawie II Forum Architektów IT, podczas którego miałem możliwość zaprezentować finalną wersję “Kodeksu dobrych praktyk architektów korporacyjnych”. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w proces recenzowania wstępnej wersji materiału i przyczynili do powstania końcowego opracowania. Tak, jak sygnalizowałem to podczas Forum, Kodeks ma stanowić swego rodzaju drogowskaz, jeżeli chodzi o rozwój praktyki architektonicznej w Polsce. Mam nadzieję, że przyczyni się on także do profesjonalizacji zawodu architekta korporacyjnego i wzmocnienia jego roli w organizacji.  

kwi
02

Jak komunikować architekturę korporacyjną w organizacji?

Źródło: Andrzej Sobczak
komunikacja

Zgodnie z ramami architektonicznymi TOGAF jednym z niezbędnych kroków przygotowujących organizację do wdrożenia koncepcji architektury korporacyjnej jest zidentyfikowanie listy interesariuszy tejże architektury.

mar
19

Jak uzyskać certyfikat TOGAF?

Źródło: Andrzej Sobczak
Logo_TOG

Bardzo często jest mi zadawane pytanie – jak można uzyskać certyfikat TOGAF. Sposób postępowania zależy od tego, o jakim certyfikacie mówimy – w ramach The Open Group występują bowiem dwa programy certyfikacyjne. Pierwszy z nich dotyczy certyfikacji dla wersji TOGAF 8. Wówczas można starać się o uzyskanie certyfikatu “TOGAF 8 Certified“. Aby go uzyskać można uczęszczać na certyfikowane przez The Open Group szklenie dotyczące wersji 8. Po jego pozytywnym zakończeniu (co wiąże się m. in. z poprawnym wypełnieniem tzw. workbooka) firma prowadząca szkolenie wysyła dane kursantów do The Open Group, który wystawa imienne certyfikaty. Są one ważne dwa lata, po czym […..]

mar
12

Pytania na (inteligentną) rozmowę kwalifikacyjną

Źródło: Andrzej Sobczak
Rozmowa kwalifikacyjna

Miałem już okazję parę razy na serwisie pisać o problemach z rekrutacją architektów korporacyjnych. Na pewno przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Do najważniejszych zagadnień należą kwestie terminologiczne (polecam w wolnej chwili  przejrzeć sobie kilka serwisów rekrutacyjnych).

mar
05

Sprawdź się: 10 pytań na temat TOGAF

Źródło: Andrzej Sobczak
Test

Zapraszamy do rozwiązania testu i sprawdzenia swojej wiedzy nt. ram architektonicznych TOGAF. Test ten przeznaczony jest dla osób, które mają podstawową wiedzę nt.  TOGAF i posiadają już co najmniej niewielką praktykę w tym obszarze. 

mar
01

Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych

Źródło: Andrzej Sobczak
kompas

W chwili obecnej w Polsce profesja architekta korporacyjnego zaczyna się dopiero rodzić. Wydaje się, że niezwykle przydatne byłoby stworzenie wytycznych (swego rodzaju kompasu), dla osób zajmujących się (lub chcących w najbliższej przyszłości zajmować się) tą problematyką zawodowo.

lut
06

Najnowsze statystyki nt. certyfikacji TOGAF 9

Źródło: Andrzej Sobczak
statystyki

TOGAF w wersji 9 został opublikowany w styczniu 2009 roku, zaś w marcu 2009 roku uruchomiono oficjalnie program certyfikacyjny. Zgodnie z założeniami The Open Group (konsorcjum będącego twórcą TOGAF) można uzyskać dwa różne certyfikaty dla TOGAF 9: na poziomie 1 (tzw.  TOGAF Foundation) oraz na poziomie 2 (tzw. TOGAF 9 Certified). Pierwszy certyfikat ma potwierdzać, że osoba go posiadająca zna podstawy TOGAF 9, zaś certyfikat drugi ma świadczyć o tym, że osoba zna nie tylko  materiał zawarty w specyfikacji TOGAF 9, ale umie go również zastosować w praktyce. Czyli poziom pierwszy potwierdza posiadanie wiedzy o TOGAF 9, poziom drugi – […..]