lut
15

Konwersatorium: Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją mierzyć

W ramach Katedry Informatyki Gospodarczej SGH uruchomiony został cykl konwersatoriów dotyczących architektury korporacyjnej  pt.: “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej” (w skrócie IMPAKT). Tematyka tych spotkań związana jest z szeroko rozumianymi zagadnieniami architektury korporacyjnej – w szczególności przedstawieniem tej koncepcji w określonym kontekście – tj. zarządzania portfelem projektów, wytwarzania oprogramowania,  transformacji organizacji, zarządzania usługami IT, itp. W ramach konwersatoriów poruszane będą również aspekty metodyczne – czyli w jaki sposób powinno być wdrożone podejście architektoniczne w organizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń występujących w świecie rzeczywistym. Konwersatoria te będą odbywały się na terenie kampusu SGH, a udział w nich jest nieodpłatny (przy […..]

lut
15

Wykład: Kiedy modelowanie procesów przestaje wystarczać – czyli wprowadzenie do architektury korporacyjnej

Podczas VII edycji konferencji “BPM GigaCon – Modelowanie Procesów Biznesowych” będę miał przyjemność zaprezentować wykład “Kiedy modelowanie procesów przestaje wystarczać – czyli wprowadzenie do architektury korporacyjnej”. Jego celem będzie wskazanie, że w organizacji na pewnym etapie jej rozwoju samo modelowanie procesów biznesowych przestaje wystarczać. W szczególności dotyczy to zaplanowania i przeprowadzeni dużych zmian strategicznych (związanych chociażby z wprowadzeniem nowej strategii biznesowej czy też nowego modelu biznesowego). W takiej sytuacji niezbędne jest rozszerzenie aparatu metodycznego, którym posługuje się organizacja i sięgnięcie do koncepcji architektury korporacyjnej.

lut
10

Wykład: Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autora w roku 2012 koncepcja architektury korporacyjnej zaczyna zdobywać coraz większą popularność w polskich organizacjach. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób, w sytuacji spowolnienia gospodarczego, wdrażać i rozwijać to podejście tak, aby było ono postrzegane przede wszystkim jako szansa na zwiększenie efektywności działania (zarówno na poziomie IT, jak i w ramach całej organizacji) oraz mechanizm podnoszący konkurencyjność organizacji. Kluczem do tego jest odpowiednie zaprojektowanie modelu organizacyjnego praktyki architektonicznej. Zagadnienie to stanowiło będzie osnowę mojego wystąpienia, które będzie miało miejsce podczas Forum IT organizowanego przez firmę IBM Polska.

wrz
30

Warsztaty: Strategiczne zarządzanie IT w jednostkach sektora publicznego

Nikt już nie kwestionuje konieczności informatyzacji jednostek sektora publicznego. W wielu miejscach widać coraz większy uzależnienie usług publicznych od rozwiązań ICT. Jednak coraz części pojawia się refleksja, że dotychczasowy model wprowadzania IT do organizacji publicznych nie spełnił pokładanych nadziei. Co prawda, punktowo, poszczególne systemy pozwalają osiągnąć założone rezultaty, jednak brakuje zintegrowanego podejścia do wdrażania technologii informatycznych i związanego z tym efektu synergii. Tymczasem widać wzrastający nacisk na optymalizacji działania jednostek publicznych (w szczególności decydenci oczekują, że IT może w tym pomóc), a jednocześnie działom IT przydzielane są coraz mniejsze budżety. Z tego względu tak istotne jest wprowadzenie do organizacji właściwych […..]

wrz
30

Wykład: Kierunek cyfryzacji w Polsce

W dniach 3-4 października 2012 r. odbędzie się konferencja “Cyfryzacja w sektorze publicznym – sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń”. W konferencji będzie uczestniczył m.in. Leszek Sikorski – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego,  Dariusz Śpiewak, Członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji,  Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej  Ministerstwa Gospodarki. Będę miał przyjemność poprowadzić wykład wprowadzający do całej konferencji pt. “Kierunek cyfryzacji w Polsce – praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej”. Podczas wystąpienia będę chciał przedstawić  trzy główne zagadnienia: Kontekst obecnego stanu cyfryzacji polskiej administracji publicznej, […..]

wrz
30

Wykład: Chmura w mieście, miasto w chmurze

W dniu 16 października 2012 r. odbędzie się konferencja “Cloud Computing – Biznes w chmurze“. W konferencji będzie uczestniczył m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dr Wojciech Wiewiórowski, który odniesie się do kwestii bezpieczeństwa w chmurze oraz Małgorzata Olszewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, która przedstawi strategię państwa dla rozwiązań cloud computingu w administracji. Będę miał przyjemność poprowadzić wykład wprowadzający do całej konferencji pt. “Chmura w mieście, miasto w chmurze – czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić?“. Podczas wystąpienia będę chciał przedstawić  cztery główne zagadnienia: uporządkowanie terminologii w zakresie przetwarzania w chmurze, korzyści, jakie może […..]

maj
25

Wykład: Zastosowanie koncepcji architektury korporacyjnej w kontekście skrócenia time-to-market

W dniu 14 czerwca 2012 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie organizowane w ramach Forum Architektów Ubezpieczeniowych pod tytułem: “Time to market. Architektura Product Factory”. W jego ramach prof. dr hab. Andrzej Sobczak poprowadzi wykład “Zastosowanie koncepcji architektury korporacyjnej w kontekście skrócenia time-to-market”. Jego celem będzie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy ukształtować praktykę architektoniczną w organizacji, aby rzeczywiście prace wykonywane w jej ramach pozwoliły skrócić czas wprowadzania nowych produktów na rynek.