maj
20

Wykład: Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

W ramach IV Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo W Internecie” prof. dr hab. Andrzej Sobczak poprowadzi wykład “Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze”. Wykład ten będzie częścią sesji “Perspektywy rozwoju chmur i ich wielopoziomowej regulacji”, które celem będzie omówienie kierunków dalszego rozwoju technologii związanych z przetwarzaniem w chmurze oraz kształtowania się modelu regulacji przetwarzania w chmurze. W trakcie wykładu nastąpi próba odpowiedzenia na pytane jak podejść do przedsięwzięcia wdrożenia chmury w organizacjach – czy metodą “big-bang” – czyli w formie całościowego, programu obejmującego wprowadzenie w kompleksowy sposób tej klasy rozwiązań czy może raczej metodą drobnych kroków, umiejscowionych na zdefiniowanej […..]

mar
19

Wykład: Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonalizacji zawodowej

W dniu 19 kwietnia 2012 r. odbędzie się II Konferencja “Forum Architektów IT”. Konferencję tą przygotowuje IDG Poland. Jej celem  jest przekazanie podstawowych i praktycznych informacji na temat architektury korporacyjnej w taki sposób, aby uczestnik mógł zrozumieć, jaką wartość może przynieść właściwe stosowanie tej koncepcji. Poruszone zostaną również problemy związane z codzienną pracą architekta korporacyjnego czyli przedstawione zastaną studia przypadków. Uczestnicy konferencji powinni mieć również możliwość podzielenia się swoimi opiniami, doświadczeniami i przemyśleniami. Na konferencji będę miał wystąpienie pt.: “Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonalizacji zawodowej”. W jego trakcie będę starał się przekonać, że w Polsce można mówić już o […..]

lut
19

Wykład: Od architektury korporacyjnej do infrastruktury informacyjnej państwa

W dniach 14-15 marca 2012 r. odbędzie się II Konferencja “Państwo 2.0. O sprawnym państwie i zarządzaniu z wykorzystaniem IT”. Konferencję tą przygotowuje IDG Poland. Na konferencji wystąpią przedstawiciele administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego. Stwarza to wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń, inspiracji i dyskusji na temat wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w zarządzaniu państwem. Zapewnienie skuteczności usług publicznych wiąże się, bowiem, coraz częściej z koniecznością przetwarzania coraz większych ilości informacji w coraz krótszym czasie. Zostałem poproszony o przygotowanie wystąpienia “Od architektury korporacyjnej do infrastruktury informacyjnej państwa”. W jego trakcie będę starał się, przekonać, że sektor publiczny staje się właścicielem olbrzymich ilości […..]

sty
09

Wykład: Wdrażanie architektury korporacyjnej w instytucjach finansowych

W ramach IX edycji konferencji “Integracja systemów informatycznych” prof. dr hab. Andrzej Sobczak poprowadzi wykład ‘Wdrażanie architektury korporacyjnej w instytucjach finansowych: podejście big-bang czy metoda drobnych kroków?’”. W chwili obecnej coraz częściej instytucje finansowe stoją bowiem przed zadaniem wdrożenia u siebie elementów architektury korporacyjnej. Pojawia się jednak pytanie – jak podejść do tego przedsięwzięcia – czy metodą “big-bang” – czyli w formie całościowego, programu obejmującego wprowadzenie w kompleksowy sposób praktyki architektonicznej w organizacji, czy może raczej metodą drobnych kroków, umiejscowionych na zdefiniowanej wcześniej mapie drogowej. Każdy z tych wariantów ma swoje mocne i słabe strony. Celem prezentacji będzie ich identyfikacja […..]