Nazwa:
Punkt widzenia implementacji i wdrożenia (Implementation and Deployment Viewpoint)
Typ punktu widzenia:
Diagram
Domena:
Architektura aplikacji, techniczna
Definicja:

Interesariusze:
Architekci aplikacji, architekci infrastruktury technicznej, menadżerowie operacyjni