Nazwa:
Punkt widzenia użycia infrastruktury (Infrastructure Usage Viewpoint)
Typ punktu widzenia:
Diagram
Domena:
Architektura aplikacji, techniczna
Definicja:

Interesariusze:
Architekci aplikacji, architekci infrastruktury technicznej, menadżerowie operacyjni