Nazwa:
Punkt widzenia infrastruktury (Infrastructure Viewpoint)
Typ punktu widzenia:
Diagram
Domena:
Architektura techniczna
Definicja:

Interesariusze:
Architekci infrastruktury technicznej, menadżerowie operacyjni