Nazwa:
Punkt widzenia mapy krajobrazu (Landscape Map Viewpoint)
Typ punktu widzenia:
Macierz
Domena:
Architektura biznesowa, aplikacji, techniczna
Definicja:

Interesariusze:
Architekci korporacyjni, kluczowi menadżerowie: CEO, CIO