Definicja:
Liczba aktywności podejmowanych przez zespół zajmujący się architekturą korporacyjną na rzecz krzewienia wiedzy na ten temat w organizacji.
Zastosowanie
i formuła obliczeniowa:
Celem wskaźnika jest określenie stopnia działań podejmowanych przez zespół zajmujący się architekturą korporacyjną na rzecz krzewienia wiedzy na ten temat w organizacji.
KPI = (Suma liczy spotkań edukacyjnych (warsztaty, seminaria) nt. architektury korporacyjnej zorganizowanych na wewnętrzne potrzeby organizacji w przeciągu roku czasu) + (1*liczba miesięcy w przeciągu roku czasu, w których był aktualizowany wewnętrzny serwis informacyjny [typu: wiki, serwis intranetowy] zawierający informacje o pracach zespołu architektonicznego)
Właściciel:
Architekt korporacyjny
Konsument:
Rada ds. Architektury Korporacyjnej
Wartość docelowa:
Wartość wskaźnika powinna być jak największa
Kategoria wskaźnika:
Wskaźnik o charakterze zarządczym
Domena architektoniczna:
Architektura biznesowa, architektura danych, architektura aplikacji, architektura techniczna
Źródło:
Andrzej Sobczak