Definicja:
Procent aktywnych użytkowników (interesariuszy) repozytorium architektonicznego.
Zastosowanie
i formuła obliczeniowa:
Celem wskaźnika jest określenie poziomu zainteresowania użytkowników (interesariuszy) artefaktami zgromadzonymi w repozytorium architektonicznym. Istnieje możliwość rozbudowy wskaźnika o kategoryzacje użytkowników.
KPI = (Liczba unikalnych użytkowników, którzy korzystali z repozytorium architektonicznego w danym okresie / Liczba wszystkich użytkowników z dostępem do repozytorium architektonicznego)*100%
KPI obliczane co: dzień, tydzień, miesiąc.
Właściciel:
Architekt korporacyjny
Konsument:
Rada ds. Architektury Korporacyjnej
Wartość docelowa:
Wartość wskaźnika powinna być jak największa
Kategoria wskaźnika:
Wskaźnik o charakterze zarządczym
Domena architektoniczna:
Architektura biznesowa, architektura danych, architektura aplikacji, architektura techniczna
Źródło:
Karol Piąsta