Definicja:
Średni czas oczekiwania, na wydanie przez Biuro ds. Architektury decyzji/opinii w sprawie odstępstwa od architektury docelowej / pryncypiów architektonicznych / standardów architektonicznych.
Zastosowanie
i formuła obliczeniowa:
Celem wskaźnika jest określenie stopnia efektywności obsługi odstępstw od architektury korporacyjnej.
KPI = (Suma czasów oczekiwania na wydanie przez Biuro ds. Architektury decyzji/opinii w sprawie odstępstwa od architektury docelowej / pryncypiów architektonicznych / standardów architektonicznych) / Liczba zgłoszonych wniosków w sprawie odstępstwa od architektury docelowej / pryncypiów architektonicznych / standardów architektonicznych
Właściciel:
Architekt korporacyjny
Konsument:
Rada ds. Architektury Korporacyjnej
Wartość docelowa:
Wartość wskaźnika powinna być jak najmniejsza
Kategoria wskaźnika:
Wskaźnik o charakterze zarządczym
Domena architektoniczna:
Architektura biznesowa, architektura danych, architektura aplikacji, architektura techniczna
Źródło:
Andrzej Sobczak