Definicja:
Procent systemów informatycznych nabytych w jednostce czasu, które są zgodne z architekturą docelową / pryncypiami architektonicznymi / standardami architektonicznymi.
Zastosowanie
i formuła obliczeniowa:
Celem wskaźnika jest określenie stopnia uwzględniania architektury korporacyjnej podczas procesów zakupowych organizacji.
KPI = (Liczba systemów informatycznych nabytych w jednostce czasu, które są zgodne z architekturą docelową / pryncypiami architektonicznymi / standardami architektonicznymi) / (Liczba systemów informatycznych nabytych ogółem w jednostce czasu)
Właściciel:
Architekt korporacyjny
Konsument:
Rada ds. Architektury Korporacyjnej
Wartość docelowa:
Wartość wskaźnika powinna być większa od 90%
Kategoria wskaźnika:
Wskaźnik o charakterze zarządczym
Domena architektoniczna:
Architektura techniczna
Źródło:
Andrzej Sobczak