Definicja:
Procent projektów, których produkty uzyskały akceptację Rady ds. Architektury Korporacyjnej w stosunku do całkowitej liczby projektów realizowanych w ustalonej jednostce czasu.
Zastosowanie
i formuła obliczeniowa:
Celem wskaźnika jest wskazanie poziomu zgodności projektów realizowanych w organizacji w wypracowanymi wcześniej modelami architektury korporacyjnej.
KPI = (Liczba projektów, które uzyskały akceptację(*) Rady ds. Architektury Korporacyjnej/ całkowita liczba projektów realizowanych w jednostce czasu)*100%
(*) Akceptacja bez uwag lub z uwagami niekrytycznymi
Właściciel:
Architekt korporacyjny
Konsument:
Rada ds. Architektury Korporacyjnej
Wartość docelowa:
Wartość wskaźnika powinna być większa od 90%
Kategoria wskaźnika:
Wskaźnik o charakterze zarządczym
Domena architektoniczna:
Architektura biznesowa, architektura danych, architektura aplikacji, architektura techniczna
Źródło:
Andrzej Sobczak