Definicja:
Liczba zmian wprowadzonych do modeli opisujących architekturę korporacyjną dla stanu docelowego na poziomie strategicznym w przeciągu jednostki czasu (np. w przeciągu pół roku czasu) .
Zastosowanie
i formuła obliczeniowa:
Celem wskaźnika jest wskazanie stabilności (niezmienności) architektury korporacyjnej dla stanu docelowego na poziomie strategicznym.
KPI = Liczba zmian wprowadzonych do modeli opisujących architekturę korporacyjną w przeciągu jednostki czasu (np. w przeciągu pół roku czasu).
Uwaga: Należy zliczać modyfikacje wprowadzane do modeli architektonicznych od momentu formalnego zatwierdzenia architektury korporacyjnej przez zarząd lub Radę ds. Architektury Korporacyjnej.
Właściciel:
Architekt korporacyjny
Konsument:
Rada ds. Architektury Korporacyjnej
Wartość docelowa:
Wartość wskaźnika powinna być jak najmniejsza
Kategoria wskaźnika:
Wskaźnik o charakterze zarządczym
Domena architektoniczna:
Architektura biznesowa, architektura danych, architektura aplikacji, architektura techniczna
Źródło:
Andrzej Sobczak