Definicja:
Procent systemów oprogramowania, które są zgodne z przyjętymi pryncypiami architektonicznymi, w stosunku do ich całkowitej liczby.
Zastosowanie
i formuła obliczeniowa:
Celem wskaźnika jest wskazanie stopnia zgodności systemów oprogramowania używanych w organizacji z przyjętymi pryncypiami architektonicznymi.
KPI = (Liczba systemów oprogramowania zgodnych z pryncypiami architektonicznymi / Liczba wszystkich systemów oprogramowania w organizacji)*100%
Właściciel:
Architekt IT
Konsument:
Rada ds. Architektury Korporacyjnej
Wartość docelowa:
Wartość wskaźnika powinna być większa od 80%
Kategoria wskaźnika:
Wskaźnik o charakterze technicznym
Domena architektoniczna:
Architektura techniczna
Źródło:
Andrzej Sobczak