Definicja:
Procent systemów odziedziczonych (legacy), które zostały zastąpione nowymi rozwiązaniami (zgodnymi z architekturą docelową) w stosunku do całkowitej liczby systemów odziedziczonych (legacy).
Zastosowanie
i formuła obliczeniowa:
Celem wskaźnika jest wskazanie szybkości redukcji systemów odziedziczonych (legacy).
KPI = (Liczba systemów odziedziczonych (legacy), które zostały zastąpione nowymi rozwiązaniami (zgodnymi z architekturą docelową) w jednostce czasu) / Liczba wszystkich systemów odziedziczonych (legacy))*100%
Właściciel:
Architekt aplikacji, architekt techniczny
Konsument:
Dyrektor ds. IT, Rada ds. Architektury Korporacyjnej
Wartość docelowa:
Wartość wskaźnika powinna być jak największa
Kategoria wskaźnika:
Wskaźnik o charakterze zarządczym
Domena architektoniczna:
Architektura aplikacji, techniczna
Uwagi:
Ze względu na fakt, iż systemy odziedziczone (spadkowe) mogą mieć różną wielkość/złożoność dlatego proponuje się, aby wprowadzić kategoryzację tych systemów (dwa skrajne przypadki: system działający lokalnie (na jednym stanowisku) w organizacji i system centralny używany przez kilka tysięcy osób w tej samej organizacji) i dla każdej z klas obliczać oddzielnie ten wskaźnik.
Źródło:
Andrzej Sobczak