Katalog narzędzi architektonicznych


A - B

Aktualna wersja: 4.0
Producent: Avolution
Aktualna wersja: 4.3
Producent: BOC Information Technologies Consulting
Podsumowanie:
ADOit jest narzędziem do zarządzania architekturą i usługami IT. Oferuje on m.in. kastomizowalny meta-model, modelowanie graficzne oraz tabelaryczne, a także liczne raporty wspierające różne scenariusze zarządzania architekturą (EAM - Enterprise Architecture Management). Program jest dostępny w języku polskim, zarówno w wersji jednostanowiskowej oraz klient/serwer.
Aktualna wersja: 4.0
Producent: Visual Paradigm
Aktualna wersja: 2.3
Producent: Institute of Educational Cybernetics, University of Bolton
Aktualna wersja: 0.9
Producent: Atena
Podsumowanie:
Narzędzie służące do analizy architektur biznesowej, IT oraz technicznej pod kątem wzajemnych powiązań i relacji. Narzędzie pozwala ocenić wpływ zmian na każdy z obszarów architektonicznych. Aplikacja wizualizuje dane gromadzone przez Metastorm Provision 6.2 SR 4.
Producent: Software AG
Aktualna wersja: 3.3
Producent: BiZZdesign
Podsumowanie:
BiZZdesign Architect umożliwia tworzenie modeli architektury korporacyjnej i ich wizualizację (w tym wizualizację i analizę relacji oraz zależności pomiędzy poszczególnymi domenami architektonicznymi) a także przeprowadzanie analizy wpływu.

C - H

Producent: No Magic
Producent: Casewise
Aktualna wersja: 2.3
Producent: Paauwe
Aktualna wersja: 9.3
Producent: Sparx System
Producent: Modeliosoft
Aktualna wersja: 10.1
Producent: Future Tech Systems
Podsumowanie:
Envision® VIP dynamicznie łączy informacje nt. strategii, potencjału organizacji, procesów, ryzyka, systemów i technologii oraz kluczowych wskaźników efektywności. Dzięki zastosowaniu Envision, tworzone przy jego pomocy architektury korporacyjne są w pełni transparentne i promują zgodność z przepisami prawa. Na zasadzie efektu synergii pozwalają one osiągnąć maksymalną korzyść z posiadanych informacji o korporacji dla wszystkich grup interesariuszy. Envision VIP jest pionierem jeżeli chodzi o nowe, elastyczne metody wizualizowania i modelowania informacji korporacyjnych wedle potrzeb konkretnych interesariuszy. Jest on obecnie wykorzystywany przez największe organizacje na całym świecie.
Aktualna wersja: 3.0
Producent: The Essential Project
Podsumowanie:
"The Essential Project" jest zestawem darmowych, opartych o licencję typu open source narzędzi, stworzonych do używania z różnymi podejściami i ramami architektonicznymi. Zwrot "Essential" w nazwie projektu, ma zwracać uwagę na fakt, że narzędzia te mają skupiać się na dostarczaniu możliwości, które są niezbędne do maksymalizacji wartości architektury korporacyjnej.
Producent: Promis

I - P

Aktualna wersja: 2012
Producent: Orbus Software
Aktualna wersja: 3.0
Producent: iteratec
Producent: FrankITecture
Producent: Mega
Producent: Mood International
Aktualna wersja: 6.3.x
Producent: OpenText (Metastorm)
Podsumowanie:
OpenText ProVision oferuje kompleksowe narzędzie do architektury korporacyjnej i analizy procesów biznesowych, które umożliwia stworzenie modelu sterowania zmianą, realizowania celów strategicznych i usprawniania poziomu decyzyjności w organizacjach. ProVision oferuje wieloaspektowe spojrzenie na strategię biznesową. Użytkownik obserwuje jak można dopasować ludzi, procesy, systemy i technologie celem zrealizowania tej strategii. Unikalne możliwości narzędzia pozwalają definiować punkty widzenia przestawiające istotę korporacji, identyfikowanie luk, planowanie i implementację inicjatyw strategicznych i przewidywanie efektów jakiejkolwiek zmian. Narzędzie to charakteryzuje się wysoką łatwością używania. ProVision wspiera wzorce konieczne do wspierania współpracy IT-biznes. Dzięki ProVision działy biznesowy i IT będą miały o wiele prostszą pracę w zakresie koordynacji strategicznych inicjatyw biznesowych i planów doskonalenia procesów. Umożliwi to dogłębna analiza proponowanych zmian przed ich zaimplementowaniem, szczegółowy plan tego, jak sterować zmianą, i analiza ciągłej optymalizacji.
Aktualna wersja: 7.1
Producent: alfabet
Aktualna wersja: 16.0
Producent: SAP (Sybase)
Podsumowanie:
PowerDesigner to jedyne narzędzie, które obejmuje zagadnienia związane z architekturą korporacyjną od poziomu celów biznesowych aż po ich implementację. PowerDesigner oferuje użytkownikom możliwość likwidowania silosów informacyjnych, zwiększania dopasowania i sprawność biznesową w odpowiedzi na zmiany gospodarcze, technologiczne, w obszarze konkurencji i działań regulatorów.

Q - Z

Producent: Qualiware
Producent: IBM
Aktualna wersja: 5.3
Producent: Atoll Technologies
Podsumowanie:
Tworzeniu narzędzia SAMU towarzyszyła przewodnia idea: „jeden rysunek jest więcej wart niż tysiąc słów”. Zgodnie z tą zasadą sednem rozwiązania jest zdolność wizualizacji architektury, tj. jej elementów składowych i powiązań między nimi. Wizualizacja ta opiera się o bazę danych architektury, aktualizowaną w czasie rzeczywistym, co zapewnia wiarygodność i aktualność przedstawianych na diagramach informacji. Poprzez zapewnienie wiarygodnych danych dotyczących wpływu planowanych inwestycji na obecną architekturę SAMU może być wykorzystywane do wspierania planowania i realizacji projektów.
Aktualna wersja: 9
Producent: Troux