Kategoria: Narzędzia do architektury korporacyjnej
Aktualna wersja: 4.3
Producent: BOC Information Technologies Consulting
Podsumowanie:
ADOit jest narzędziem do zarządzania architekturą i usługami IT. Oferuje on m.in. kastomizowalny meta-model, modelowanie graficzne oraz tabelaryczne, a także liczne raporty wspierające różne scenariusze zarządzania architekturą (EAM - Enterprise Architecture Management). Program jest dostępny w języku polskim, zarówno w wersji jednostanowiskowej oraz klient/serwer.
Opis szczegółowy:

ADOit jest narzędziem do zarządzania architekturą IT, należącym do zintegrowanego pakietu BOC Management Office. Program jest dostępny w języku polskim, zarówno w wersji jednostanowiskowej oraz klient/serwer. W zależności od roli w organizacji, użytkownicy ADOit mogą pracować z klientem pełnym lub webowym.

Wykorzystanie koncepcji meta-modelowania sprawia, że ADOit jest elastycznym narzędziem pozwalającym dopasowywać architekturę korporacyjną do indywidualnych potrzeb. Podstawę stanowi tu szereg predefiniowanych metamodeli i ram architektonicznych, od Archimate poprzez DoDAF i TOGAF, aż do siatki Zachmanna.

ADOit daje ogromne możliwości dopasowania narzędzia niskim kosztem do wymagań i sytuacji w  konkretnej organizacji. Budowę architektury można rozpocząć od prostego meta-modelu zawierającego kilka elementów architektury i konektorów. Tak elastyczne podejście umożliwia stopniowe wsparcie kolejnych scenariuszy zarządzania architekturą, jak:

  • Inwentaryzacja architektury IT
  • Zarządzanie wymaganiami IT
  • Zarządzanie portfolio projektów
  • Zarządzanie technologią
  • Zarządzanie portfolio aplikacji
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Master Data Management
  • Zarządzanie strategiczne

Modelowanie w systemie ADOit odbywa się w intuicyjnym, graficznym edytorze. Modele mogą być tworzone w postaci graficznej lub tabelarycznej, a poszczególne obiekty znajdują się w repozytorium, które może być zarządzane z użyciem katalogów oraz poprzez nadawanie odpowiednich uprawnień.

ADOit umożliwia przejęcie danych (np. architektury bazowej) z innych systemów. Standardowo dostępny jest interfejs do programu MS Excel oraz możliwość importu informacji z plików txt, csv, xml. Na życzenie możliwe jest stworzenie interfejsu do innych narzędzi przez producenta.

Raporty ADOit stanowią istotną wiedzę i podstawę do podejmowania decyzji, np. pomiędzy alternatywnymi rozwiązaniami. Mogą także służyć do ciągłej oceny przestrzegania zasad i osiągania celów dotyczących architektury. Do komponentu raportowania ADOit należą m.in.: analizy zależności, wykresy portfolio i widoki macierzowe. Z kolei funkcja podglądu różnic w czasie wspiera zarządzanie zmianą i master planning oraz ułatwia projektowanie i analizę architektury bieżącej, docelowej i pośredniej.

Oprócz licznych raportów standardowych, możliwe jest tworzenie konfigurowalnych, elastycznych raportów przez użytkownika. Osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą także dokonywać analiz w ADOit za pomocą klienta webowego.

Opinia firm analitycznych:
Według raportu EAMTS2008 (Enterprise Architecture Management Tool Survey 2008) „ADOit oferuje elastyczny meta-model, który może być dowolnie dostosowany do potrzeb klienta. Standardowo dostępny model informacji jest zorganizowany w kilka warstw - tj.: architektury biznesowej, architektura aplikacji oraz architektura oprogramowania, z których każda zawiera predefiniowane typy diagramów oraz klas. Meta-model może być zmodyfikowany albo przez dostawcę albo bezpośrednio przez klienta z użyciem wygodnego interfejsu graficznego. Dodatkowo dostępne są funkcje generowania widoków oraz język kwerend, które także mogą być dostosowane do potrzeb Klienta. ADOit nie jest zaprojektowane jako narzędzie realizacji wszystkich możliwych scenariuszy zarządzania architekturą od razu. Filozofia narzędzia polega na stopniowym wdrażaniu zarządzania architekturą korporacyjną poprzez realizację typowych scenariuszy, jak np. zarządzanie krajobrazem architektonicznym. Poprzez mechanizm kastomizacji, użytkownik końcowy systemu jest w stanie wykonać zróżnicowane zadania z wykorzystaniem łatwego w użyciu i mocno konfigurowalnego interfejsu użytkownika.”
Wspierane ramy architektoniczne:
Zachman FEAF DoDAF SAP EAF Gartner
TOGAF TEAF MoDAF IAF IT City Planning
Wspierane języki do modelowania:
ArchiMate UML BPMN EPC ERD
IDEF  
Kastomizacja (bez potrzeby programowania) pozwala na dowolną zmianę metamodelu i wsparcie dowolnego języka modelowania.
Wspierane techniki analityczne:
Analiza luk Analiza wpływu Symulacje
Widok Portfolio, widok macierzowy, analiza zmian w czasie (time-slider), widok GANTTa