Kategoria: Narzędzia do architektury korporacyjnej
Aktualna wersja: 0.9
Producent: Atena
Podsumowanie:
Narzędzie służące do analizy architektur biznesowej, IT oraz technicznej pod kątem wzajemnych powiązań i relacji. Narzędzie pozwala ocenić wpływ zmian na każdy z obszarów architektonicznych. Aplikacja wizualizuje dane gromadzone przez Metastorm Provision 6.2 SR 4.
Opis szczegółowy:

Pierwsza wersja systemu realizuje następujące modele:

  • Model systemów IT w powiązaniu z procesami biznesowymi;
  • Model zmian w środowisku IT w czasie – modele AS-IS oraz TO-BE;
  • Model przebiegu procesu umożliwiający prezentację multimedialnych materiałów, związanych z realizacją aktywności w procesie (filmy instruktażowe, instrukcje stanowiskowe, rozporządzenia i inne materiały pomocnicze);
  • Model przebiegu procesu wraz z warstwą systemów bezpośrednio wspierających proces oraz warstwą ryzyk związanych z aktywnościami procesu.

W kolejnych wersjach:

  • Model 3D infrastruktury wraz z powiązaniem z systemami IT, który umożliwi analizę ścieżek od procesów biznesowych poprzez systemy IT aż do poszczególnych węzłów infrastruktury;
  • Model 3D lokalizacji, prezentujący rozmieszczenie jednostek organizacyjnych (przedstawicielstw oraz agencji) wraz z różnorodnymi wymiarami ilościowymi oraz finansowymi: liczba pracowników, wartość sprzedaży, szkodowość, itp.;
  • Rozszerzenie modeli systemów i procesów biznesowych o model usług oraz model danych przesyłanych między systemami;
  • Model organizacji w powiązaniu z modelami procesów biznesowych (informacja o tym, w jakich procesach bierze udział dany pracownik);
  • Rozszerzenie modelu systemów o modele technologiczne poszczególnych rozwiązań.

This movie requires Flash Player 9

Wspierane ramy architektoniczne:
Zachman FEAF DoDAF SAP EAF Gartner
TOGAF TEAF MoDAF IAF IT City Planning
Wspierane języki do modelowania:
ArchiMate UML BPMN EPC ERD
IDEF  
Wspierane techniki analityczne:
Analiza luk Analiza wpływu Symulacje
Narzędzie nakierowane jest na wizualiację 3D danych gromadzonych w repozytorium architektonicznym.