Kategoria: Narzędzia do architektury korporacyjnej
Aktualna wersja: 6.3.x
Producent: OpenText (Metastorm)
Podsumowanie:
OpenText ProVision oferuje kompleksowe narzędzie do architektury korporacyjnej i analizy procesów biznesowych, które umożliwia stworzenie modelu sterowania zmianą, realizowania celów strategicznych i usprawniania poziomu decyzyjności w organizacjach. ProVision oferuje wieloaspektowe spojrzenie na strategię biznesową. Użytkownik obserwuje jak można dopasować ludzi, procesy, systemy i technologie celem zrealizowania tej strategii. Unikalne możliwości narzędzia pozwalają definiować punkty widzenia przestawiające istotę korporacji, identyfikowanie luk, planowanie i implementację inicjatyw strategicznych i przewidywanie efektów jakiejkolwiek zmian. Narzędzie to charakteryzuje się wysoką łatwością używania. ProVision wspiera wzorce konieczne do wspierania współpracy IT-biznes. Dzięki ProVision działy biznesowy i IT będą miały o wiele prostszą pracę w zakresie koordynacji strategicznych inicjatyw biznesowych i planów doskonalenia procesów. Umożliwi to dogłębna analiza proponowanych zmian przed ich zaimplementowaniem, szczegółowy plan tego, jak sterować zmianą, i analiza ciągłej optymalizacji.
Opis szczegółowy:

ProVision umożliwia uchwycenie, zaprezentowanie i przeanalizowanie właściwości całej organizacji – prowadzi to do pełnego zrozumienia relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy strategią biznesową, procesami biznesowymi a systemami i technologią, które je wspierają.
ProVision to kompletne rozwiązanie dla architektury korporacyjnej i biznesowej i analizy procesów biznesowych, które umożliwia zrozumienie, zrealizowanie, zmodernizowanie i monitorowanie wszystkich aspektów działań operacyjnych.

Zintegrowane repozytorium – Metamodel ProVision, który uwzględnia aspekty biznesowe i IT, obejmuje wszystkie wymiary korporacji: strategię, organizację, proces, informację, komunikację i technologię.

Nawigator – Nawigator ProVision to specjalne narzędzie, które umożliwia oglądanie i zarządzanie wszystkimi obiektami i połączeniami w zintegrowanym repozytorium ProVision. Po wybraniu danego  obiektu stopniowo odsłaniają się wybrane powiązania z innymi obiektami  korzystając z funkcji sąsiedztwa. Modele z natury odzwierciedlają dany widok w danym kontekście. W nawigatorze przedstawione są obiekty i powiązania w szerszym kontekście niż modele, w których się znajdują.

Wymiary – W ProVision każdy większy obiekt w metamodelu może być podzielony na warstwy w jednym lub więcej jednoczesnych wymiarach. Wymiary definiowane są samodzielnie, aby wyłowić dodatkowe szczegóły o organizacji.

Rozszerzenia repozytorium – Można wykorzystać  Model XTendera aby utworzyć nowe obiekty i połączenia, i dodać je do swoich modelerów. Można również opracować zupełnie unikalny komponent, zdefiniować jego styl (jak kolor, obrazek, czcionkę, geometrię) i inne właściwości. W ten sposób utworzone obiekty i połączenia są natychmiast rozpoznawane przez komponenty ProVision, takie jak modelery, drzewo zasobów, siatki powiązań, interpretery, translator i inne.

Ramy – ProVision obsługuje wiele ujęć metodycznych oraz  języków modelowania. Należy tutaj wskazać:  Zachmana, TOGAFa, DoDAFa, FEAa, UMLa, BPMNa – BPELa, Rummel-Brache i Six Sigma. Można także stworzyć własny (dopasowany do specyficznych potrzeb) język.

Galeria grafik – Galeria ProVision wyświetla obrazki, szablony i obiekty w centralnym miejscu. Można tworzyć nowe grafiki lub importować istniejące, przechowywać je w galerii, a następnie ponownie wykorzystywać w różnych miejscach w swoich modelach biznesowych. Można także importować grafiki do galerii korzystając ze schowka Windowsa. Można potem dodawać detale do obiektów w galerii i dołączać  je do różnych modeli.

Predefiniowane modele referencyjne – Modele referencyjne ProVision dostarczają bazę wiedzy dla definiowania operacji kluczowych funkcji biznesowych.  „Fabrycznie” dostarczane (tj. razem z narzędziem) modele referencyjne wspierają różne branże: finanse, telekomunikację, ITIL, łańcuch dostaw, łańcuch projektów i łańcuch klientów. Modele te bazują na oficjalnych standardach, wiedzy branżowej i doświadczeniu praktycznym. Wszystkie modele przechowywane są w ogólnie dostępnym repozytorium ProVision, które oferuje ramy potrzebne do definiowania i analizowania konkretnych wymagań danej organizacji.

Knowledge Exchange™ – Serwer i repozytorium ukierunkowane na współpracę, które umożliwiają analitykom biznesowym i IT budowanie, zarządzanie, uaktualnianie, udostępnianie i wspólne prace nad modelami biznesowymi i systemowymi w sieci. Odtąd geograficznie odległe od siebie zespoły mogą pracować razem przy wspólnym, bazującym na modelu, widoku swojej korporacji. Rozwiązanie opracowane z myślą o większym wsparciu skalowalności i produktywności na potrzeby dużych programów architektury korporacyjnej, które zwykle muszą obsługiwać tysiące użytkowników.

„Deski rozdzielcze” i panele graficzne dla kierownictwa – Business Performance Intelligence umożliwia prezentowanie widoków informacji i analiz korporacyjnych pod kątem zarządzania, co zapewnia lepsze zrozumienie firmy, i co za tym idzie usprawnione podejmowanie decyzji. Doskonalenie jakości dostarczania informacji może pomóc lepszemu partnerstwu biznes-IT i ułatwić usprawnienie komunikacji.

Dostosowane raporty i analizy – ProVision udostępnia środowisko sprawozdawcze i analityczne, które umożliwia kształtowanie zawartości repozytorium ProVision w sposób najbardziej użyteczny w danej sytuacji. Obejmuje to standardowe raporty, używane przez korporację do oceny projektów, monitorowania procesów itp., lub raporty jednorazowe do przeanalizowania sytuacji.

Interpreter – Modele graficzne można przetwarzać do postaci tekstowej z użyciem funkcji Interpretera. Można użyć tej funkcji, aby zobaczyć i zmienić informacje o modelu w sposób dynamiczny. Oznacza to, że można nanosić zmiany albo z poziomu modelu graficznego albo raportu Interpretera. Zmiany dokonane w jednym formacie są automatycznie pokazywane w drugim. Natomiast zmiany w komponencie modelu są natychmiast odzwierciedlane w modelu jak i  jego  interpretacji.

HTML Publisher – Dokument zawierający jeden lub więcej modeli i interpretacji można opublikować w jednym z trzech formatów: kopia do wydruku, dokument HTML /z opcją kompilacji/ i dokument Microsoft Word. Publisher korzysta także z szablonów, aby zdefiniować styl poszczególnych obiektów w ostatecznym kształcie.

Crystal Reports – Zamiast tworzyć nowe środowisko raportowe i obciążać użytkownika koniecznością nauki jego obsługi, ProVision integruje elementy kontrolne BusinessObjects™ Crystal Reports. Ten dość znany produkt to gwarancja elastyczności wyboru i analizy danych w różnych formatach. Plus zestaw „fabrycznie” zaprojektowanych raportów-próbek.

Opinia firm analitycznych:
ProVision ma pozycję lidera w "magicznym kwadracie" dla narzędzi do architektury korporacyjnej Gartnera, w "magicznym kwadracie" dla narzędzi do analizy procesów biznesowych Gartnera, oraz jest wiodącym rozwiązaniem w tych samych obszarach według raportów Forrestera. Wśród mocnych stron Gartner wyróżnia: • ProVision to narzędzie do architektury korporacyjnej, które robi maksymalny użytek z synergii pomiędzy architekturą korporacyjną, analizą procesów biznesowych i zarządzaniem procesami biznesowymi. • ProVision ma utrwaloną renomę dzięki łatwiejszej obsłudze od niektórych innych produktów na rynku. • Siłą produktu jest nacisk na wspieranie transformacji biznesowej w organizacjach przez użycie BPM jako kluczowego czynnika sterującego komponentami. Klienci z takim priorytetem powinni zainteresować się Metastormem. • OpenText-Metastorm M3 to bezpieczne, bazujące na chmurze, środowisko do modelowania, które obsługuje szerszy zakres użytkowników oferując im różne typy modelowania, w tym cel, organizację, potencjał, proces i zasady. Kluczowa funkcjonalność to współpraca w sieci, z czatem, wirtualną tablicą, zapisywaniem i odtwarzaniem sesji. • Smart Business Workspace to bogata aplikacja internetowa, umożliwia użytkownikom kompilowanie danych i funkcji aplikacji w obrębie portfela produktów OpenText-Metastorm i aplikacji zewnętrznych. Bazując na idei „BPA dla każdego” środowisko daje środki do komunikacji i współpracy w kontekście konkretnej pracy, w stylu aplikacji lub strony internetowej dla sieci społecznościowej. • OpenText-Metastorm Discovery umożliwia wychwytywanie informacji związanych z procesami przez podmiot gospodarczy na miejscu pracy z użyciem różnych urządzeń mobilnych. Zebrane dane są udostępniane do analizy i symulacji na potrzeby usprawniania procesów. • ProVision Connect for SAP wspiera dwukierunkową integrację z SAP Solution Manager , i umożliwia odkrywanie i modelowanie procesów SAP, w tak szerokich aspektach jak organizacja, cel i modelowanie architektury. • Pakiet korporacyjny zainteresuje organizacje poszukujące BPA, BPM i EA w jednym zintegrowanym pakiecie, z otwartym repozytorium i funkcjonalnością przystosowaną do wspierania współpracy. • ProVision to „fabryczne” modele referencyjne dla finansów, ITIL, łańcucha dostaw i łańcucha wartości. Wszystkie modele bazują na uzgodnionych standardach i na najlepszych praktykach. • Data Exchanges umożliwia wymianę informacji z Rational RSA i Rose IBM-u, z Visio, Project i Access Microsoftu. Możliwe są także wymiany w standardach XML, XMI, BPEL
Wspierane ramy architektoniczne:
Zachman FEAF DoDAF SAP EAF Gartner
TOGAF TEAF MoDAF IAF IT City Planning
Wspierane języki do modelowania:
ArchiMate UML BPMN EPC ERD
IDEF  
Wspierane techniki analityczne:
Analiza luk Analiza wpływu Symulacje