Kategoria: Narzędzia do architektury korporacyjnej
Aktualna wersja: 16.0
Producent: SAP (Sybase)
Podsumowanie:
PowerDesigner to jedyne narzędzie, które obejmuje zagadnienia związane z architekturą korporacyjną od poziomu celów biznesowych aż po ich implementację. PowerDesigner oferuje użytkownikom możliwość likwidowania silosów informacyjnych, zwiększania dopasowania i sprawność biznesową w odpowiedzi na zmiany gospodarcze, technologiczne, w obszarze konkurencji i działań regulatorów.
Opis szczegółowy:

Podejście do architektury korporacyjnej zastosowane w PowerDesignerze Sybase stanowi odpowiedź na potrzeby decyzyjne każdego obszaru biznesowego organizacji z osobna, zapewniając im wymagane informacje w “języku”, którego potrzebują.

Od strony perspektywy biznesowej narzędzie oferuje: wykresy organizacyjne, mapy procesów, tzw. diagram planowania zabudowy oraz diagramy komunikacji biznesowej. Perspektywa informacyjna wykorzystująca architekturę informacyjną to kompletne, konceptualne, logiczne i fizyczne modelowanie dla wszystkich źródeł informacyjnych w korporacji. Od strony perspektywy aplikacyjnej narzędzie oferuje: diagramy architektury aplikacyjnej i diagramy zorientowane usługowo (chmura i wirtualizacja). Od strony perspektywy technicznej PowerDesigner wspiera diagramy infrastruktury technicznej.

PowerDesigner wiąże wszystkie dane, metadane i diagramy unikalną technologią Link&Sync.  Jako jedyne narzędzie do architektury korporacyjnej na rynku, posiada zdolność automatycznego i intuicyjnego wychwytywania “skrzyżowań” wszystkich warstw architektonicznych z perspektywą, co daje użytkownikom ze wszystkich grup możność jasnej wizualizacji stanu biznesu dzisiaj, a także wpływu zmiany na przyszłość.

Oprócz bycia narzędziem do modelowania architektury korporacyjnej PowerDesigner wnosi lata doświadczeń związanych z oferowaniem rozwiązań dla architektur informacyjnej i danych największym klientom na świecie (lista Global 1000).

Użytkownicy wykorzystując zintegrowane modele PowerDesignera do definiowania wszystkich aspektów architektury korporacyjnej, przy pomocy kompleksowej analizy wpływu i narzędzi do śledzenia, mogą objąć aspekty kosztowe i mogą zmniejszać ryzyko związane ze zmianami w korporacji przy przechodzeniu do “stanu docelowego”.

Aby zwiększyć sprawność komunikacyjną narzędzie pozwala stworzyć glosariusz korporacyjny, który umożliwia użytkownikom tworzenie i łączenie terminów biznesowych ze wszystkimi modelami i artefaktami w całej korporacji. Definicje trafiają do repozytorium, gdzie są synchronizowane. Umożliwia to wszystkim jego użytkownikom przy nazywaniu obiektów korzystanie z tych samych terminów. Terminy biznesowe są spójniejsze i dopasowują się do wszystkich modeli w korporacji.

Kluczowe wyróżniki narzędzia to:

  • Unikalna technologia Link&Sync zwiększa dopasowanie biznes-IT;
  • Większa sprawność biznesowa dzięki systemom IT z analizą wpływu i zarządzaniem zmianami;
  • Łatwa i precyzyjna wizualizacja, dokumentacja i sprawozdawczość w aspekcie wpływu – zanim zmiany trafią “do produkcji”;
  • Wizualna reprezentacja architektury korporacyjnej z użyciem modelu architektury korporacyjnej;
  • Konfigurowalne wsparcie dla ram architektury korporacyjnej, stworzonych przez siebie czy branżowych (np.: DoDAF, Zachman, TOGAF);
  • Metadane architektury korporacyjnej dostępne dla wszystkich interesariuszy, niezależnie od technologii, dzięki portalowi PowerDesignera;
  • Zarządzanie wymaganiami ze szczegółowymi analizami łączącymi wszystkie modele: śledzenie, importowanie i synchronizowanie z dokumentami MS Word pozwala włączyć użytkowników biznesowych w cykl analizy i projektowania systemów informatycznych.
Opinia firm analitycznych:
Według Gartnera: “Oprócz obecności na rynku narzędzi do architektury korporacyjnej Sybase ze swoim PowerDesignerem rywalizuje na rynkach rozwiązań do modelowania, m. in. na rynku rozwiązań z zakresu projektowania baz danych, w którym ma 35% udziału. Zainteresować może to organizacje, które chcą korzystać w ramach jednej ze swoich bazowych strategii architektury korporacyjnej z pojedyńczego zintegrowanego rozwiązania do modelowania i zarządzania - tyczy się to zwłaszcza tych, które kładą silny nacisk na architekturę informacyjną”. “Klienci Sybase, z którym mieliśmy przyjemność rozmawiać, byli bardzo zadowoleni z ogólnego traktowania klienta, pomocy technicznej i jakości usług, oceniając je wysoko. Taka troska o klienta to realizacja planów Sybase, a mianowicie oferowania jeszcze większych możliwości przez architekturę korporacyjną, a także zachęta dla organizacji, które cenią sobie doskonałe wsparcie”. “Software AG, Troux Technologies i cała reszta doskonale integrują się z możliwościami modelowania i repozytorium PowerDesignera, przez co uzyskują dodatkową funkcjonalność oprócz tego, co oferują same. Klienci i potencjalni klienci tych narzędzi mogą rozważyć wzmocnienie funkcjonalności przezeń oferowanych przez dodanie doń możliwości PowerDesignera w zakresie modelowania i zarządzania metadanymi”. Według Johna A. Zachmana, Dyrektora Generalnego Zachman International, Inc.: “Po raz pierwszy spotykam się z dostawcą, który chce zrobić, to co trzeba, i umieścić architekturę korporacyjną w domenie projektowania biznesowego, tak jak pierwotnie miało być, poza domeną systemów i technologii informatycznych”.
Wspierane ramy architektoniczne:
Zachman FEAF DoDAF SAP EAF Gartner
TOGAF TEAF MoDAF IAF IT City Planning
Wspierane języki do modelowania:
ArchiMate UML BPMN EPC ERD
IDEF  
Wspierane techniki analityczne:
Analiza luk Analiza wpływu Symulacje