Nazwa:
Air Force Enterprise Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane wojskowości