Nazwa:
Atelier de Gestion de l'ArchiTEcture des systèmes d'information et de communication
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane wojskowości