Nazwa:
Commission Enterprise IT Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu