Nazwa:
DND/CF Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane wojskowości