Nazwa:
Dynamic Enterprise Architecture
Przeznaczenie:
Ramy uniwersalne
Źródło: