Nazwa:
European Space Agency Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu
Źródło: