Nazwa:
Federal Enterprise Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu