Nazwa:
Functions-Flows-Layers-Views + Governance-Operations-Development-Support
Przeznaczenie:
Ramy uniwersalne