Nazwa:
The FRAME Architecture
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu