Nazwa:
Federal Segment Architecture Methodology
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu