Nazwa:
Health Enterprise Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu