Nazwa:
IBM Information FrameWork
Przeznaczenie:
Ramy uniwersalne
Źródło: