Nazwa:
Government Enterprise Architecture
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu