Nazwa:
British Ministry of Defence Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane wojskowości
Źródło: