Nazwa:
NATO Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane wojskowości